Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2596
Title: Organik gübrelemenin zeytin yetiştirilen kumlu-tınlı topraktaki besin element içeriğine etkisi
Other Titles: Effect of organic fertilization to nutrients content in soils cultivated olives
Authors: Mordoğan, Nilgün
Ceylan, Şafak
Delibacak, Sezai
Çakıcı, Hakan
Günen, Evren
Pekcan, Tülin
Esetlili, Bihter Çolak
TR57409
TR162271
TR26986
TR162272
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Keywords: Zeytin
Organik Gübre
Toprak
Besin Elementi
Olive
Organic Fertilizer
Soil
Nutrient Element
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Mordoğan, N., Ceylan, Ş., Delibacak, S., Çakıcı, H., Günen, E., Pekcan, T., Esetlili, Ç. B. (2013). Organik gübrelemenin zeytin yetiştirilen kumlu-tınlı topraktaki besin element içeriğine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 7-13.
Abstract: Organik gübreler, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özeliklerini düzelterek daha verimli hale getirmektedir. ınsan sağlığını, çevreyi, ekolojik sistemi ve doğal kaynakları koruyan gübrelerdir. Bu çalışmada, organik gübrenin (sığır gübresi) 0, 75, 150 ve 225 kg/ağaç dozlarının zeytin topraklarının besin element içeriğine etkisi incelenmiştir. Uygulamaların 0-20 cm derinlik de N, K, Ca, Mg, Cu, Na; 20-40 cm derinlikte ise P, K, Ca, Mn, Cu, Na içeriğini önemli olarak etkilediği kaydedilmiştir. Uygulamalar toprakların Fe ve Zn içeriğini etkilememiştir. Organik gübrenin 225 kg/ağaç dozu ise toprakların K ve Mg içeriğini önemli olarak artırmıştır. Araştırmada, organik gübre uygulamalarına bağlı olarak, toprakların sadece, Fe ve Na içeriklerinin yıllara göre önemli değişim gösterdiği belirlenmiştir.
Manures increases soil fertility by improving soil physical, chemical and biological properties. These manures are protected human health and the environment, ecological systems and natural resources. In this study, effect of 0, 75, 150 and 225 kg/tree doses of manure was investigated to macro and micro element content of soils. It was found that applications in 0-20 depth N, K, Ca, Mg, Cu, Na content, the addition in 20-40 cm depth, P, K, Ca, Mn, Cu, Na content affected significantly. Application of manure did not affect the Fe and Zn content of this soil. 225 kg/tree dose of organic fertilizer increased K and Mg contents of the soil as important. In this study, It was determined that applications of organic fertilizer changed significantly only Fe and Na content in soil according to the years.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/31
http://hdl.handle.net/11607/2596
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2013 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-207-1-PB.pdfMakale Dosyası257.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.