Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2595
Title: Ayçiçek yağı biyodizelinin ester dönüşüm oranı üzerine etkili olan parametrelerin optimizasyonu
Other Titles: The effective parameter optimization on the conversion rate of the sunflower oil biodiesel
Authors: Karabaş, Hülya
TR136361
Sakarya Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Keywords: ANOVA
Ayçiçek Yağı
Transesterifikasyon
Metil Ester
Sunflower Oil
Transesterification
Methyl Ester
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Karabaş, H. (2013). Ayçiçek yağı biyodizelinin ester dönüşüm oranı üzerine etkili olan parametrelerin optimizasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-5.
Abstract: Bu çalışmada, soğuk presyon tekniğiyle üretilen ham ayçiçek yağından elde edilen biyodizel kullanılmıştır. Laboratuar şartlarında transesterifikasyon yöntemi kullanılarak ayçiçek yağı biyodizelinin ester dönüşüm oranı üzerine etkili olan parametreler istatistiki olarak incelenmiştir. Ayçiçek yağı metil esteri (AYME) üretiminde katalizör miktarı ile sıcaklık ve yağ/alkol molar oranı parametrelerinin etkilerini ortaya koymak amacıyla deneyler 30 °C, 40 °C ve 50 °C reaksiyon sıcaklıklarında; 1/3, 1/6, 1/8 ve 1/10 yağ/alkol molar oranlarında, yağ kütlelerinin % 0.5, % 1 ve % 1.5'u oranlarında KOH katalizör kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ıstatistiksel analiz sonucunda elde edilen AYME miktarını maksimum yapan deneysel şartlar % 1 katalizör miktarı, 30 °C sıcaklık ve 1/10 molar orandır. Bu şartlarda maksimum ester dönüşüm oranı % 98 olmuştur. Optimal şartlarda üretilen metil esterin yakıt analiz sonuçları EN 14214 biyodizel standartlarıyla kıyaslanmış ve ayçiçeği yağı metil esteri biyodizel standartlarına uygun bulunmuştur.
In this study biodiesel, which is produced of raw sunflower oil by using cold pression technique, is used. Under lab conditions transesterification method is used to statistical analysis the parametres of the sunflower oil biodiesel upon the effective rates of the conversion rate. In order to put forth the effects of the catalyst concentration, reaction temperature, oil/alcohol molar ratio parametres of the sunflower oil methyl ester (SOME) production the experiments are carried out in 30 °C, 40 °C and 50 °C reaction temperature, the alcohol/oil molar ratios are 1/3, 1/6, 1/8 and 1/10 and the oil mass rates are stated as 0.5 %, 1 % and 1.5 % using KOH catalyst. At the end of the statistical analysis the derived SOME amount which makes the experimental conditions in a maximum level is stated as 1 % catalyst concentration, 30 °C reaction temperature and the molar rate is given as 1/10. Under these optimal conditions the maximum methyl ester conversion rate is 98 %. The results of the fuel analysis which are produced in optimal conditions are compared to EN 14214 biodiesel standards and according to the stated results sunflower oil methyl ester is suitable for biodiesel standards.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/28
http://hdl.handle.net/11607/2595
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2013 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-206-1-PB.pdfMakale Dosyası441.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.