Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2594
Title: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergelerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of indicators of agricultural mechanization level of Turkey and the European Union
Authors: Gökdoğan, Osman
Hakkari Üniversitesi, Yüksekova Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarımı Program
Keywords: Avrupa Birliği
Türkiye
Tarımsal Yapı
Mekanizasyon
Agricultural Structure
European Union
Mechanization
Turkey
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Gökdoğan,O. (2012). Türkiye ve Avrupa Birliği'nin tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergelerinin karşılaştırılması.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,9(2),1-4.
Abstract: Bu araştırmada, Türkiye tarımında kullanılan mekanizasyon düzeyi göstergeleri ve bu göstergelerin Avrupa Birliği göstergeleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmayı, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin tarımsal yapıları ve mekanizasyon özellikleri oluşturmaktadır. Bu verilerden Türkiye ve Avrupa Birliği'nin tarımsal yapıları ve tarımsal mekanizasyon özellikleri ile ilgili mevcut durum ortaya konulmuştur. Türkiye'deki mekanizasyon -1 düzeyi göstergeleri, 1.68 kW ha , 24.80 ha/traktör, 40 traktör/1,000 ha, 5.20 ekipman/traktör, 4.20 ton/traktör; -1 AB'de ise sırasıyla 6 kW ha , 11.30 ha/traktör, 89 traktör/1,000 ha, 10 ekipman/traktör, 12 ton/traktör'dür. Bu karşılaştırmalara göre, Türkiye'nin mekanizasyon düzeyi gösterge değerlerinin mekanizasyon derecesi açısından, AB ortalamalarından düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tarımsal işletme yapısının elverişsizliği bu gelişmenin önünde sorun olarak durmaktadır.
In this study, indicators of the level of mechanization of agriculture in Turkey agriculture and these indicators have been compared with indicators of the European Union. This study is composed by Turkey and the European Union's agricultural structures and mechanization properties. From this data introduced the current situation of Turkey and the European Union's agricultural structures and agricultural mechanization properties. Key Words:Agricultural structure, European Union, mechanization, Turkey Indicators of -1 the level of mechanization in Turkey, 1.68 kW ha , 24.80 ha/tractor, 40 tractors/1,000 ha, 5.20 -1 equipments/tractor, 4.20 tons/tractor; in the European Union 6 kW ha , 11.30 ha/tractor, 89 tractors/1,000 ha, 10 equipments/tractor, 12 tons/tractor. According to these comparisons, the level of mechanization in Turkey in terms of the degree of mechanization of the indicator values?EU average is low. This development stands in front of the unfavorable structure of agricultural as a problem.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=b8b71a58-dd56-4869-ba1c-437dde1dc123%40sessionmgr198&hid=102
http://hdl.handle.net/11607/2594
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2012 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-1,4.pdfMakale Dosyası281.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.