Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2591
Title: Makinalı hasada uygun bazı pamuk çeşitlerinde pamuk yaprakpireleri (asymetresca decedens & empoasca decipiens paoli. hem.: cicadellidae)'nin popülasyon değişiminin belirlenmesi
Other Titles: Determine the population dynamics of asymetresca decedens & empoasca decipiens paoli. (hem.: cicadellidae ) on some cotton varieties
Authors: Dündar, Halil
Gençsoylu, İbrahim
Küçük, Habibe
TR11158
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü
Keywords: Pamuk Çeşitleri
Zararlılar
Tüylülük
Verim
Cotton Varieties
Pests
Hair
Yield
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dündar, H., Gençsoylu, İ., Küçük, H. (2012).Makinalı hasada uygun bazı pamuk çeşitlerinde pamuk yaprakpireleri (asymetresca decedens & empoasca decipiens paoli. hem.: cicadellidae)'nin popülasyon değişiminin belirlenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,9(1),17,23.
Abstract: Çalışmada 2008 ve 2009 yılında makineli hasada uygun 9 farklı pamuk çeşidinde Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypii Glov.) ve Pamuk Yaprak pireleri (Asymetresca decedens & Empoasca decipiens Paoli)'nin popülasyon değişimi incelenmiştir. Çalışmada yaprak biti yoğunluğu az olmasından dolayı değerlendirmeye alınmamış, yaprak pireleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü her iki yılda da Pamuk Yaprak pireleri (Asymetrasca decedens, Empoasca decipiens )'nin yoğunluğu mücadele eşiğinin altında olmasına rağmen, denemeye alınan çeşitlerden Lider pamuk çeşidinde, pamuk yaprak piresi yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu, bunu ST 468 ve GSN 12 çeşidinin takip ettiği, en yüksek zararlı popülasyonunun ise Nazilli 954 ve NAPA 122 çeşitlerinde görüldüğü belirlenmiştir. Tüylü çeşitlerdeki Empoasca spp. popülasyonunun diğer çeşitlere göre daha düşük seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca, en yüksek verimin tüy sayısı fazla ve zararlı yoğunluğunun düşük olduğu Lider çeşidinde görülmüştür. Sonuç olarak, zararlı yoğunluğunun ekonomik zarar eşiği üzerine çıkmasa da tüy miktarının zararlı yoğunluğu üzerinde etkili olduğu ve mücadelede önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir.
The study was conducted between 2008 and 2009 growing seasons at the cotton research institute of Nazilli in Aydın province. In the study, the population dynamics of Aphis gossypii Glov. and Asymmetrasca decedens and Empoasca decipiens Paoli were observed on nine cotton varieties which were harvested by the machine. During the two-year study, due to low amount of A. gossypii the population was not calculated. Therefore, population of Empoasca spp. was studied. During the study even the population of A. decedens and E. decipiens was under the economic injury level, the lowest population was observed on Lider variety followed by ST-468 and GSN 12 varieties. On the other hand, more populations were observed on Nazilli 954 and NAPA122 varieties. Also, the highest yield was observed on Lider variety which has more hair density and low population amount. As a result, even the population was not reached to the economic injury level, the amount of the hair has impact on the population and should be useful against the insect in managment.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=b8b71a58-dd56-4869-ba1c-437dde1dc123%40sessionmgr198&hid=102
http://hdl.handle.net/11607/2591
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2012 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-17,23.pdfMakale Dosyası129.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.