Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2578
Title: Bazı melez mısır çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi
Other Titles: The determination of performance of some hybrid corn varieties
Authors: Koca, Yakup Onur
Erekul, Osman
TR45385
TR115235
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Mısır
Tane Verimi
Verim Öğeleri
Protein Oranı
Wheat
Grain Yield
Yield Component
Protein Rate
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koca, O. Y., Erekul, O. (2011). Bazı melez mısır çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 41-45.
Abstract: Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki 3 bitkiden birisidir. Bu sebeple günden güne birçok yeni melez mısır çeşidi geliştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı yeni melezlerin performanslarının belirlenmesidir. DenemeAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kurulmuştur. KompozitArifiye,Ada 9510,Ada 9516, Özgem, DKC6842, Varenne, Cadız, C955, Helen ve Doge çeşitleri çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Tepe püskülü çıkarma gün sayısı (TP), koçan püskülü çıkarma gün sayısı (KP), koçan uzunluğu (KU), koçanda tane sayısı(KTS), bin tane ağırlığı(BTA), tane verimi (TV) ve tanede protein oranı(PO) değerleri belirlenmiştir. Tepe püskülü çıkarma gün sayısı değeri 62-72 gün aralığında, koçan püskülü çıkarma gün sayısı değeri 66-78 gün aralığında, koçan uzunluğu 18.9-24.8 cm aralığında, koçanda tane sayısı 514-812 adet aralığında, bin tane ağırlığı 243-330 g aralığında, tane verimi 1130-1680 kg/da aralığında, protein oranı %9.8-%13.5 aralığında olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda C-955 çeşidi verim ve verim öğeleri bakımından, Kompozit Arifiye çeşidi ise tane kalitesi açısından en yüksek performansı göstermiştir.
Corn is one of the three important plants under the cereal crops in the world. Therefore many new hybrid corn varieties are developed day by day. The aim of the study determinates of the new hybrid performance. The trial was establishedAgriculture Faculty ofAdnan Menderes Universities inAydın. KompozitArifiye,Ada 9510,Ada 9516, Özgem, DKC-6842, Varenne, Cadız, C955, Helen and Doge were carried material of the experiment. The number of day to teaseling, the number of day to silking, cob length, the number of grain per cob, a thousand of grain weight, grain yield and protein rate were determinate. The number of day to teaseling among of 62-72 days, the number of day to silking among of 66-78 days, cob length among of 18.9- 24.8 cm, the number of grain per cob among of 514- 812, a thousand of grain weight among of 243-330 g, grain yield among of 1130-1680 kg/da and protein rate among of 9.8%-13.5% was indicated. Result of the experiment C-955 corn variety showed the best performance from the yield and yield component and KompozitArifiye also showed the best performance from the kernel quality.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=7ea05bb4-0972-4db8-b414-a64971e1b65f%40sessionmgr4001&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2578
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2011 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası85.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.