Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTunalıoğlu, Renan-
dc.contributor.authorKaraman, Ayşe Demet-
dc.contributor.authorÇobanoğlu, Ferit-
dc.contributor.authorOva, Gülden-
dc.date.accessioned2016-03-17T13:27:27Z-
dc.date.available2016-03-17T13:27:27Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationTunalıoğlu, R., Karaman, D. A., Çobanoğlu, F., Ova, G. (2011). Sofralık zeytin işletmelerinde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (Ggys) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 7-13.tr_TR
dc.identifier.issn1304-7787-
dc.identifier.urihttp://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=7ea05bb4-0972-4db8-b414-a64971e1b65f%40sessionmgr4001&hid=4207-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2573-
dc.description.abstractSofralık zeytin işletmelerinde, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin (GGYS) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, güvenilir gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu araştırma, Aydın ili merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 59 sofralık zeytin işletmesinde, işletme yöneticisi ve/veya sahipleri ile yapılan anket çalışması sonucu elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sofralık zeytin üretiminde, ülkemiz için önemli bir konumda bulunan Aydın ilindeki sofralık zeytin işletmelerinde HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) ve diğer gıda güvenliği sistemlerinin uygulanma düzeyleri, uygulamada yaşanılan sorunların tespiti, işletme yöneticilerin devletten beklenti düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, sofralık zeytin isletmelerinde çok disiplinli gıda güvenliği ekiplerinin oluşturulması,Aydın'daki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işletmelere yönelik gıda güvenliği kontrol ve bilgilendirme eğitimlerinin sağlanmasının gerektiği saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIdentification of Food Safety Management Systems (FSMS) implementation and knowledge level of firm managers on this issue has an invaluable importance for providing sustainability and safe food production. This research was designed by the data obtained via a survey questionnaire from 59 table olive firms located in centrum and provinces of Aydın. In this study, HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) implementation and other food safety systems, current problems seen during application process, and expectations of firm managers from the government were identified. Results of this study show that multidisciplinary food safety teams should be established and provide training on food safety control.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHACCPtr_TR
dc.subjectSofralık Zeytintr_TR
dc.subjectGıda Güvenliği Yönetim Sistemitr_TR
dc.subjectTable Olivetr_TR
dc.subjectFood Safety Manegement Systemtr_TR
dc.titleSofralık zeytin işletmelerinde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (GGYS) uygulanma durumu ve işletme yöneticilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of food safety management systems implementation and knowledge level of firm managers in table olive firmstr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR14905tr_TR
dc.contributor.authorIDTR118863tr_TR
dc.contributor.authorIDTR114962tr_TR
dc.contributor.authorIDTR57523tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümütr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage7tr_TR
dc.identifier.endpage13tr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası101.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.