Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2570
Title: Evaluation of some properties for drought resistance in bread wheat
Other Titles: Ekmeklik buğdayda kurağa dayanıklılık için bazı özelliklerin değerlendirilmesi
Authors: Yavaş, İlkay
Ünay, Aydın
TR19079
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Keywords: Crop Physiology Drought
Wheat
Yield
Yield Components
Buğday
Kuraklık
Ürün Fizyolojisi
Verim
Verim Komponenti
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Yavaş, İ., Ünay, A. (2011). Evaluation of some properties for drought resistance in bread wheat. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 67-72.
Abstract: One of the most important factors limiting wheat yield is drought, due to inadequate rainfall and its erratic distrubition. The drought which was occurred during especially grain filling in Aegean Region leads to significantly declined yield. For this purpose, bread wheat varieties which were Golia 99, Basribey 95, Cumhuriyet 75, Sagittario, Pamukova 97 and Negev evaluated for drought tolerance. The study was conducted irrigated and rainfed conditions as field and germination observations. The examined characters were evaluated, in terms of resistance to non-irrigated conditions. The plant height, spike number per square meter, grain yield, coleoptile length and radicle length were concluded to be taken into consideration. Cumhuriyet 75, Negev and Sagittario varieties may be more efficient in drought years and these varieties can be said to use succesfully the drought resistance breeding works.
Buğday verimini sınırlayan en önemli faktörlerden birisi yağışın yetersiz ve düzensiz dağılımından kaynaklanan kuraklıktır. Ege Bölgesi'nde özellikle tane dolumu süresince meydana gelen kuraklık verimin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Golia 99, Basribey 95, Cumhuriyet 75, Sagittario, Pamukova 97 ve Negev ekmeklik buğday çeşitleri kuraklığa tolerans için değerlendirilmiştir. Çalışma, sulama ve yağış koşullarında tarlada ve çimlenme gözlemleri olarak yürütülmüştür. İncelenen özellikler susuz koşullarda dayanıklılık açısından değerlendirilmiştir. Bitki boyu, metrekarede başak sayısı, tane verimi, koleoptil uzunluğu ve kökçük uzunluğunun göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Cumhuriyet 75, Negev ve Sagittario çeşitlerinin kurak yıllarda daha verimli ve kuraklığa dayanıklı ıslah çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanabileceği söylenebilir.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=7ea05bb4-0972-4db8-b414-a64971e1b65f%40sessionmgr4001&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2570
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2011 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası79.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.