Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2564
Title: Damla sulama yöntemiyle sulanan pamukta farklı lateralaralıklarının pamuk lif kalitesi ve bazı agronomik özellikler üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different lateral spacing on fiber quality and some yield characteristics of drip irrigated cotton
Authors: Dağdelen, Necdet
Sarı, Özgür
TR2802
TR151042
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu
Keywords: Pamuk
Lateral Aralığı
Sulama Düzeyi
Damla Sulama
Lif Kalitesi
Cotton
Lateral Spacing
Irrigation Level
Drip Irrigation
Fiber Quality
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Sarı, Ö. (2010). Damla sulama yöntemiyle sulanan pamukta farklı lateralaralıklarının pamuk lif kalitesi ve bazı agronomik özellikler üzerine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(2),49-55.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2009 yılında yürütülen bu çalışmada, pamukta farklı lateral aralığı ve su düzeylerinin bazı lif kalite kriterleri (lif inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti) ve agronomik özellikler (bitki boyu, koza ağırlığı, 100 tohum ağırlığı, çırçır randımanı, meyve dalı sayısı) üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde 0.70 ve 1.40 m lateral aralıklarında A sınıfı buharlaşma kabından oluşan 8 günlük birikimli buharlaşmanın karşılandığı ( kpc-1: 1.00; kpc-2: 0.75 ve kpc-3: 0.50) üç su düzeyi incelenmiştir. Araştırmadan sonuçlarına göre, gerek lateral aralığının gerekse su düzeyinin verim ve lif kalite kriterlerine etkisi önemli düzeyde olmuştur. Her iki lateral aralığında da en yüksek sulama suyu T ve T konularına uygulanmıştır. 1 4 Mevsimlik bitki su tüketimi değerleri 495.6 mm - 723.4 mm arasında değişmiştir. En yüksek ve en düşük kütlü verimi sırasıyla T ve T konularından ortalama 648.6 kg/da ve 537.2 kg/da olarak elde edilmiştir.
This research was conducted to determine the effect of different lateral spacing on fiber quality parameters (fiber thickness, fiber length, fiber strength) and some yield parameters (plant height, boll weight, 100 seed weight, lint percentage, the number of fruiting branch) and of cotton in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University during the year of 2009. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. Trials comprised two lateral spacing (0.70 m – 1.40 m) within each of which three different watering regimes (100, 75 and 50 % of 8 - day cumulative Class-Apan evaporation) were applied. According to the research results, both lateral spacing and irrigation levels significantly influenced fiber quality parameters and yield components. The highest irrigation water level was applied to the full irrigation treatment (T and T ) for both lateral spacing. Seasonal water use values in the treatments varied from 495.6 mm 1 4 to 723.4 mm. Maximum and minimum seed cotton yield were obtained from the T and T treatments as averaging 4 3 648.6 kg/da and 537.2 kg/da, respectively.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=0327d40a-9756-4aee-b522-0df5a3f17fd5%40sessionmgr4005&hid=4001
http://hdl.handle.net/11607/2564
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-49,55.pdfMakale Dosyası593.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.