Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2560
Title: Damla sulama yöntemiyle sulanan pamukta farklı lateralaralıklarının pamuk su-verim ilişkileri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different lateral spacing on water-yield relation of drip irrigated cotton
Authors: Sarı, Özgür
Dağdelen, Necdet
TR151042
TR2802
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksek Okulu
Keywords: Pamuk
Lateral Aralığı
Sulama Düzeyi
Damla Sulama Su Kullanım Randımanı
Cotton
Lateral Spacings
Irrigation Level
Water Use Efficiency
Drip Irrigation
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Sarı, Ö., Dağdelen, N. (2010). Damla sulama yöntemiyle sulanan pamukta farklı lateralaralıklarının pamuk su-verim ilişkileri üzerine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(2),41-48.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2009 yılında yürütülen bu çalışmada, pamukta farklı lateral aralığı ve su düzeylerinin su-verim ilişkileri ile su kullanım randımanı üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde 0.70 ve 1.40 m lateral aralıklarında A sınıfı buharlaşma kabından oluşan 8 günlük birikimli buharlaşmanın karşılandığı ( kpc-1: 1.00; kpc-2: 0.75 ve kpc-3: 0.50) üç su düzeyi incelenmiştir. Sonuçta, lateral aralığı ve su düzeylerinin kütlü pamuk verimini etkilediği, en yüksek verimin her iki sıraya bir lateral hattının serildiği sistemde yer alan ve tam sulama suyu uygulanan T (%100) kontrol parselinden 648.6 kg/da olarak elde 4 edilmiştir. En düşük verim ise 537.2 kg/da ile her sıraya bir lateral hattın serildiği T (%50) parselinden elde 3 edilmiştir. En yüksek su tüketimi her sıraya bir lateral hattın serildiği ve tam su alan T konusunda 723.4 mm; en 1 düşük su tüketimi ise her iki sıraya bir lateral hattın serildiği ve % 50 oranında su alan T konusunda 495.6 mm 6 3 olmuştur. Su kullanım randımanı (WUE) değerleri 0.84-1.17 kg/m arasında değişmiştir
This research was conducted to determine the effect of different lateral spacing and irrigation levels on waterseed cotton yield relation and water use efficiency (WUE) of cotton in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University during the year of 2009. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. Trials comprised two lateral spacing (0.70 m – 1.40 m) within each of which three different watering regimes (100, 75 and 50 % of 8 - day cumulative Class-A pan evaporation) were applied. The results revealed that lateral spacings and irrigation levels affected the seed cotton yield and the highest yield was observed as 648,6 kg/da at full irrigation level of 100 % (T ) of control plot 4 and in 1.40 m of lateral spacings. The lowest yield was observed as 537.2 kg/da from 50 % (T ) treatment . 3 Maximum water use was determined in the T1 treatment as 723.4 mm; and the lowest water use was in the T6 3 treatment with 495.6 mm. The water use efficieny (WUE) values varied from 0.84 to 1.17 kg/m .
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=0327d40a-9756-4aee-b522-0df5a3f17fd5%40sessionmgr4005&hid=4001
http://hdl.handle.net/11607/2560
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-41,48.pdfMakale Dosyası168.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.