Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2547
Title: Farklı sulama aralığı ve sulama düzeylerinin pamukta bazı verim özellikleri ve lif kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different ırrigation ıntervals and levels on fiber quality and some yield characteristics of cotton
Authors: Dağdelen, Necdet
Sezgin, Fuat
Gürbüz, Talih
Yılmaz, Ersel
Akçay, Selin
TR2802
TR3102
TR148362
TR148364
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Pamuk
Sulama Düzeyi
Sulama Aralığı
Lif Kalitesi
Cotton
Fiber Quality
Irrigation Level
Irrigation Interval
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Sezgin, F., Gürbüz, T., Yılmaz, E., Akçay, S. (2009). Farklı sulama aralığı ve sulama düzeylerinin pamukta bazı verim özellikleri ve lif kalitesi üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 53-61.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2003 ve 2004 yıllarında yürütülen bu çalışmada, pamukta farklı sulama aralığı ve düzeylerinin bazı verim özellikleri (bitki boyu, koza sayısı, 100 tohum ağırlığı, çırçır randımanı) ile lif kalitesi (lif inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti,) üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde 4 ve 8 gün aralıklarında A sınıfı buharlaşma kabından oluşan birikimli buharlaşmanın % 33, % 67 ve % 100’ünün karşılandığı üç farklı damla sulama rejimi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gerek sulama aralığı gerekse de sulama düzeyi çırçır randımanı ve lif mukavemeti dışında diğer tüm verim komponentleri ile lif kalite özellikleri üzerine önemli düzeyde etkili olmuştur. Her iki sulama aralığında en yüksek sulama suyu % 100 konusuna uygulanmıştır. Mevsimlik bitki su tüketimi değerleri 2003 yılında 313 mm-650 mm arasında değişirken 2004 yılında 249 mm-603 mm arasında değişmiştir. En yüksek ve en düşük kütlü verimi sırasıyla 8 gün sulama aralığında yer alan %100 ve % 33 konularından ortalama 5508 kg ha-1 ve 3419 kg ha-1 olarak elde edilmiştir.
This research was conducted to determine the effect of different irrigation intervals and levels on some yield parameters (plant height, number of bolls per plant, 100 seed weight, lint percentage) and fiber quality parameters (fiber thickness, fiber length, fiber strength) of cotton in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University during the years of 2003 and 2004. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. Trials comprised of two irrigation intervals (4-day and 8-day) and three different drip irrigation regimes (100, 67 and 33 % of cumulative Class-A pan evaporation on a 4-day and 8-day basis) were investigated. According to the research results, both irrigation intervals and irrigation levels significantly influenced the yield components and fiber quality parameters, except lint percentage and fiber strength. The highest irrigation water level was applied to the full irrigation treatment (100 %) for both irrigation intervals. Seasonal water use values in the treatments varied from 313 mm to 650 mm in 2003 and 249 mm to 603 mm in 2004. Maximum and minimum seed cotton yield were obtained from the 8-day 100 % and 8-day 33 % treatments as averaging 5508 kg ha-1 and 3419 kg ha-1, respectively.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=7fda99b7-6692-4d7c-bd2c-394c05538686%40sessionmgr4002&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2547
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2009 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası108.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.