Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2544
Title: Pamukta farklı üretim tekniklerinin ve büyüme düzenleyicisi pix’in verim ve erkencilik üzerine etkisi
Other Titles: The effects of different farming techniques and growth regulator pix’s on seed cotton yield and earliness in cotton
Authors: Yalçın, İbrahim
Yavaş, İlkay
Topuz, Nurettin
Ünay, Aydın
TR118906
TR19079
TR18792
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
Keywords: Pamuk
Üretim Teknikleri
Bitki Büyüme Düzenleyicisi
Verim
Cotton
Farming Techniques
Plant Growth Regulator
Seed Cotton Yield
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Yalçın, İ., Yavaş, İ., Topuz, N., Ünay, A. (2009). Pamukta farklı üretim tekniklerinin ve büyüme düzenleyicisi pix’in verim ve erkencilik üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 29-33.
Abstract: Bu çalışmada, pamuk üretiminde özellikle erken ekim tarihlerinde sırta ekim tekniğinin uygulanabilirliği, bunun geleneksel ekim tarihi ve üretim sistemi ile karşılaştırılması ve pix kullanımının bu değişkenler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, kütlü verim, birinci el toplama yüzdesi, tarla filiz çıkış derecesi, nisbi tarla filiz çıkış derecesi, koza ağırlığı, çırçır randımanı, ilk çiçeklenme süresi, yatay ve dikey çiçeklenme aralığı ve boy/boğum oranı özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmadan özellikle erken ekim tarihlerinde pamuğun sırta ekilebileceği ve söz konusu toprak işleme yöntemleri ile uygulanabileceği açıkça görülmektedir. Bunun verim ve erkencilik üzerine etkisinin olumlu yönde olduğu belirtilebilir. Geleneksel ve sırta üretim yöntemlerinde, pix uygulamasının ekim tarihine ve bitki gelişimine bağlı olarak dikkatli bir inceleme sonucu uygulanması gerektiği söylenebilir.
In this study, it was aimed to determine the effects of ridge tillage system at early and classical sowing dates and pix application on cotton production when compared to conventional system. Seed cotton yield, first picking percentage, emergence degree, proportional emergence degree, boll weight, ginning percentage, days after first flowering date, horizontal flowering interval, vertical flowering interval, height/node rate were measured. Finally, it was clearly seen that cotton can be sown on ridge at especially early sowing date and mentioned tillage systems can be applicated. The effects of these applications were positive on yield and earliness. It should be recommended that pix application as growth regulators in ridge and conventional farming systems depends on sowing date and plant growth.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=17&sid=7fda99b7-6692-4d7c-bd2c-394c05538686%40sessionmgr4002&hid=4207
http://hdl.handle.net/11607/2544
ISBN: 1304-7787
Appears in Collections:2009 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ContentServer.pdfMakale Dosyası79.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.