Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2540
Title: Farklı pamuk çeşitlerinde ilk sulama zamanlarının bazı agronomik ve teknolojik özellikler üzerine etkisi
Other Titles: The effects of first irrigation times on agronomical and technological traits in different cotton cultivars
Authors: Özbek, Nedim
Kaynak, Mustafa Ali
TR1617
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Pamuk
İlk Sulama Zamanı
Verim
Lif Kalitesi
Cotton
First Irrigation Time
Yield
Fiber Quality
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özbek, N., Kaynak, M.A. (2010). Farklı pamuk çeşitlerinde ilk sulama zamanlarının bazı agronomik ve teknolojik özellikler üzerine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),99-106.
Abstract: Büyük Menderes Ovası koşullarında, Ege Bölgesinin standart pamuk çeşitlerinden olan, Nazilli 84 ve Nazilli M-503'ün farklı çiçeklenme yoğunluklarında yapılan ilk sulamanın, bazı morfolojik, agronomik ve lif teknolojik özelliklerine etkisini belirleyerek en uygun ilk sulama zamanının saptanması amacıyla yapılan bu çalışma, bölünmüş parseller deneme deseninde iki faktörlü ve üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, ilk sulama zamanı olarak; çiçeklenme öncesi (taraklanma başlangıcından on gün sonra), çiçeklenme başlangıcı (% 25 çiçeklenme), %50 çiçeklenme ve çiçeklenme doruğu (çiçeklenme başlangıcından on gün sonra) olmak üzere 4 farklı uygulama zamanı seçilmiştir. Yapılan çalışmada ilk sulama zamanının, boğum sayısı, tek bitki koza sayısı, erkencilik oranı, çırçır randımanı ve lif mukavemeti üzerine etkili olmadığı, buna karşılık, kütlü pamuk verimi, bitki boyu, boğum arası uzunluğu ve lif uzunluğu üzerine etkili olduğu saptanmıştır.
This study was carried out to determine the effect of the first irrigation time on some morphological, agronomic and technological traits of the Aegean Region's standard cotton cultivars, Nazilli 84 and Nazilli M-503, at different flowering dates, under the Meander Valley conditions. The experiment was arranged in split-plot design with 3 replications. In the research, four different first irrigation times were taken as fallows; before flowering (ten day later from the squaring), beginning of flowering (25 % flowering), 50% flowering and at full blooming (ten day later from the flowering). The results showed that first irrigation time had no effect on nod number, number of boll per plant, first picking percentage, ginning outturn and fiber strength of cotton. On the other hand, seed cotton yield, plant height, internode and fiber length had affected significantly from first irrigation time.
URI: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0327d40a-9756-4aee-b522-0df5a3f17fd5%40sessionmgr4005&hid=4001
http://hdl.handle.net/11607/2540
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-99,106.pdfMakale Dosyası162.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.