Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2521
Title: Farklı sulama rejimleri altında silajlık mısırın su üretim fonksiyonlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of water production functions of silage maize under different irrigation regimes
Authors: Dağdelen, Necdet
Akçay, Hulusi
Sezgin, Fuat
Ünay, Aydın
Gürbüz, Talih
TR2802
TR15431
TR3102
TR148365
TR148362
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Silaj Mısır
Damla Sulama
Kısıtlı Sulama
Verim Tepki Etmeni
Silage Maize
Drip Irrigation
Yield Response Factor
Deficit Irrigaton
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Akçay, H., Sezgin, F., Ünay, A., Gürbüz, T. (2010). Farklı sulama rejimleri altında silajlık mısırın su üretim fonksiyonlarının belirlenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),55-64.
Abstract: Pioneer 31Y43 ve Dekalb C-955 mısır çeşitleri ile yapılan bu çalışma 2007-2008 yılları arasında, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü ve iki faktörlü olarak yürütülmüştür. Denemelerde 3 gün aralıklarında A sınıfı buharlaşma kabından oluşan birikimli buharlaşmanın % 0, % 30, % 70 ve % 100'nün karşılandığı dört su düzeyi incelenmiştir. Uygulanan sulama konuları yeşil ot verimi üzerine etkili olmuştur. Çeşitlere göre mevsimlik bitki su tüketimi 92.3-695 mm arasında değişmiştir. Ortalama yeşil ot verimi ise 1693.8-7028.9 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek verim su kısıtı uygulanmayan P konusundan 4 sağlanmıştır. Verim ile mevsimlik su tüketimi arasında ikinci dereceden eşitlikler elde edilmiştir. İki yıllık ortalama değerlere göre, verim tepki etmeni (ky) sırasıyla 0.75 (P31Y43) ve 0.79 (C-955) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, su kaynağının yeterli olduğu koşullarda sulama suyu ihtiyacının tam karşılandığı P konusunun 4 uygun olacağı; diğer taraftan su kaynağının sınırlı olduğu koşullarda ise P konusunun uygun olacağı sonucuna 3 varılabilir.
The study with Pioneer 31Y43 and Dekalb C-955 corn hybrid have been conducted in the fields of the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University, during the years of 2007 and 2008. Experiment was set up out in split plot design with two factors and three replications. In the trials, irrigation water was applied to treatments as 0 %, 30 %, 70 % and 100 % of three days cumulative evaporation from Class A Pan. Water applied in different level influenced forage yields in different manner.. The seasonal evapotranspiration values ranged from 92.3 to 695 mm in the treatments. The average forage yield varied from 1693.8 to 7028.9 ka/da. Highest yield was obtained from the well irrigation treatment P . Significant second order 4 relations were found for forage yield and seasonal evapotranspiration. Yield response factor (ky) value of 0.75 - 0.79 were determined based on averages of two years. As a result, the P treatment (full irrigated) could be used 4 under no water shortage. On the other hand, the P treatment could be used in semiarid regions where irrigation 3 water supplies are limited.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2521
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-55,64.pdfMakale Dosyası227 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.