Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2519
Title: Defne (laurus nobilis l.) çeliklerinde adventif kök oluşumunun anatomik ve histolojik olarak incelenmesi
Other Titles: Anatomical and histological investigations of adventive root formation on laurel (laurus nobilis l.) cuttings
Authors: Şirin, Uğur
Tekintaş, Ekmel
TR113168
TR8252
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,
Keywords: Laurus Nobilisl
Defne
Adventif Kök
Anatomi
Ön Uygulama
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Şirin, U., Tekintaş, E. (2010). Defne (laurus nobilis l.) çeliklerinde adventif kök oluşumunun anatomik ve histolojik olarak incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),35-41.
Abstract: Laurus nobilis L. türüne ait çeliklerde adventif kök oluşumunun anatomik ve histolojik olarak incelendiği bu çalışma sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırmada çeliklere köklenmeyi kolaylaştırmak amacı ile dikim öncesinde; çelik tabanında 1 cm yarma, 5000 ppm IBA, 3000 ppm IBA, kontrol, çelik tabanının 1 cm üzerinden bilezik alma ve 10 ppm etilen+14 gün sonra 3000 ppm IBA uygulaması olmak üzere altı farklı ön uygulama yapılmıştır. Dikim öncesi alınan çelik örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu bitkide hazır kök taslaklarının bulunmadığı saptanmıştır. Sonbahar döneminde dikim öncesi çelik tabanın 1 cm üzerinden bilezik alma uygulaması yapılan, İlkbahar döneminde ise dikim öncesinde 5000 ppm IBA, bilezik alma ve 10 ppm etilen+14 gün sonra 3000 ppm IBA uygulaması yapılan çeliklerden alınan örneklerde köklenmeye ilişkin hücre farklılaşmalarının olduğu, ilk kök primordiyum gelişmelerinin ve kök çıkışlarının dikimden sonraki 12. haftada başladığı belirlenmiştir. Ayrıca, kök primordiası gelişiminin ve ilk kök çıkışlarının floem dokusundan meydana geldiği saptanmıştır.
The study, in which the adventive root formation was investigated anatomically and histologicaly on cuttings of Laurus nobilis L., was conducted in autumn and spring seasons. Six pre-treatments, as follows; splitting at the base for 1 cm, 3000 ppm IBA, 5000 ppm IBA, control, ringing for 2-3 mm in width at 1 cm above the base, and 10 ppm ethylene+3000 ppm IBAafter 14 days, were applied to cuttings of laurel. As a result of investigations on samples of cuttings taken before planting to the mist propagation unit, it was determined that there were not any preformed root initials on the plant. In the samples taken from cuttings treated with ringing for 2-3 mm in width at 1 cm above the base before planting in autumn season and that treated with 5000 ppm IBA, ringing and 10 ppm ethylene+3000 ppm IBA after 14 days before planting in spring season, the cell differentiations related with rooting were observed. It was stated that the first developments of primordium th and the emergence of root were started at 12 week after planting. Furthermore, it was determined that the development of root primordia and root emergence were originated from the floem tissue.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2519
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-35,41.pdfMakale Dosyası2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.