Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2517
Title: Aydın bölgesinde pamukta toprak üstü ve toprakaltı damla sulama 1 uygulamalarının irdelenmesi
Other Titles: The evaluation of surface and subsurface drip irrigation applications on cotton in Aydın region
Authors: Özdemir, Yakup
Dağdelen, Necdet
TR2802
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Keywords: Pamuk
Topraküstü Damla Sulama
Toprakaltı Damla Sulama
Sulama Düzeyi
Cotton
İrrigation Level
Surface Drip Irrigation
Subsurface Drip Irrigation
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özdemir, Y., Dağdelen, N. (2015). Aydın bölgesinde pamukta toprak üstü ve toprakaltı damla sulama 1 uygulamalarının irdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), 15-24.
Abstract: Carmen pamuk çeşiti ile yapılan bu çalışma 2012 yılında, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazilerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, pamukta topraküstü-toprakaltı damla uygulamalarının ve farklı su düzeylerinin kütlü verimi ile bazı kalite ve agronomik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde topraküstü ve toprakaltı uygulamalarında A sınıfı buharlaşma kabından oluşan 8 günlük birikimli buharlaşmanın % 25 % 50, % 75 ve % 100'ünün karşılandığı üç su düzeyi incelenmiştir. Sonuçta, damla sulama uygulamaları ve su düzeylerinin kütlü verimini etkilediği, en yüksek verimin topraküstü sistemde yer alan ve tam sulama suyu uygulanan S parselinden 649.4 kg/da olarak elde edilmiştir. En düşük verim ise 332.3 kg/da 100 toprakaltı damla sulamada T parselinden elde edilmiştir. En yüksek su tüketimi topraküstü sistemde yer alan ve 25 tam su alan S konusundan 705.0 mm olarak elde edilmiştir. Uygulanan sulama konularından elde edilen 100 3 sulama suyu ve su kullanım randımanı değerlerine göre; IWUE değerleri, 1.28-2.32 kg/m ; WUE değerleri ise 3 0.86-0.96 kg/m arasında değişmiştir.
The study with Carmen cotton cultivar has been conducted in the fields of the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University, during the year of 2012.This research was conducted to determine the effect of surface-subsurface drip methods and irrigation levels on seed cotton yield and some quality and agronomic paremeters of cotton in the field conditions. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. Trials comprised two drip systems (surface and subsurface) within each of which four different watering regimes (100, 75, 50 and 25 % of 8 − day cumulative Class-A pan evaporation) were applied. The results revealed that drip irrigation systems and irrigation levels affected the seed cotton yield and the highest yield was observed as 649.4 kg/da at full irrigation level of 100 % (S ) of control plot 100 of surface drip system. The lowest yield was observed as 333.2 kg/da from 25 % (T ) treatment of subsurface drip 25 system. Maximum water use was determined in the S treatment as 705.0 mm in the surface drip method. 100 3 Irrigation water use efficiency values were determined as 1.28-2.32 kg/m ; water use efficiency and values were 3 determined as 0.86-0.96 kg/m .
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/115
http://hdl.handle.net/11607/2517
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115-789-1-PB.pdfMakale Dosyası1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.