Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2515
Title: Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin üretim ekonomisi ve ülkemizde pamuk üretiminde kullanılabilme olanakları
Other Titles: The production economics of precision farming and its possible application for cotton in Turkey
Authors: Özgüven, Mehmet Metin
Türker, Ufuk
TR136268
TR169425
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
Keywords: Hassas Tarım
Değişken Oranlı Uygulama
Alana Özgü İşletmecilik
Precision Farming
Variable Rate Application
Site Specific Farming
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özgüven, M.M., Türker, U. (2010). Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin üretim ekonomisi ve ülkemizde pamuk üretiminde kullanılabilme olanakları.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),23-33.
Abstract: Bu çalışmada, hassas tarım teknolojileri uygulamasının, 2002-2008 yılları arasındaki dönemde, değişik alan büyüklüğü ve girdi miktarları için maliyetleri kısmi bütçeleme metodu yardımıyla incelenerek Güneydoğu Anadolu'da pamuk bitkisi için ekonomik olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik minimum gübre, ilaç ve tohum kullanımıyla elde edilecek tasarruf ile verimden elde edilen gelir hassas tarım yatırım maliyetleriyle karşılaştırılarak ekonomik alan büyüklükleri ile birlikte ortaya konmuştur. Bu dönemde, Avro (€) kuru ve girdi maliyetlerindeki değişime bağlı olarak, hassas tarım yatırım şartlarının değiştiği ve yatırımın bazı yıllarda daha cazip olduğu, son yıllarda, girdi fiyatlarındaki artışa rağmen, teknoloji fiyatlarının azalması, hassas tarım yatırımının daha cazip hale geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca, tarladaki değişkenliğe bağlı olarak + % 5, + % 10, + % 20, + % 50 değişkenlik aralığı içinde duyarlık analizi yapılmıştır. Kombine sistemde, 2008 yılı için 100 ha'lık alanda, Güneydoğu Anadolu'da pamuk üretiminde % 3,96'lık denge verim artışıyla ve % 25,59'luk denge tüm maliyetlerde azaltmayla hassas tarım maliyetinin karşılanabileceği sonucu elde edilmiştir.
In this study, it was aimed that whether the application of precision farming in different field scala and farm input level is economical or not in cotton in Southern Anatolia by using partial budgetting method with examining the variable costs in the period of the years between 2002-2008. It was disclosed that the revenue obtained from yield and the minimum saving from fertilizer, pesticide and seeds have been compared with precision farming initial costs in order to cover the investment together with economical field sizes. In this period, depending on the variation of the input costs and exchange rate of Euro, it was ascertained that investment conditions of precision farming were changed and investment was attractive in some years and also, in recent years, whereas input prices have increased and technology prices have decreased, the investment of precision farming have become attractive. Moreover, depending on the variability on field, sensitive analysis was made in + % 5, + % 10, + % 20, + % 50 variable intervals. It is concluded from this study that the costs of precision farming can be covered by 3,96% yield increase and 25,59% overall cost decrease in grain cotton in Southern Anatolia, in combine systems for 100 ha field size in 2008.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2515
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-23,33.pdfMakale Dosyası971.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.