Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2510
Title: Fitopatoloji laboratuvarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
Other Titles: Sterilization and disinfection methods in phytopathology laboratory
Authors: Özyılmaz, Ümit
TR18998
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Keywords: Otoklav
Uv
Filtrasyon
Kontaminasyon
Dekontaminasyon
Autoclave
Filtration
Contamination
Decontamination
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özyılmaz, Ü. (2015). Fitopatoloji laboratuvarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 129-138.
Abstract: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemi tüm mikrobiyolojik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Fitopatoloji laboratuvarında, bu işlemlerden özellikle fungal ve bakteriyel etmenlerin bitkiden izolasyonu, çoğaltılması, saf kültürlerinin elde edilmesi, tanılanması ve diğer bütün testlerde ön koşul olarak yararlanılmaktadır. Gerek yanlış sterilizasyon yönteminin seçilmesi, gerekse uygun koşulların elde edilememesinden dolayı sterilizasyon amacına ulaşamamakta ve bazen de bu durumun farkına bile varılamamaktadır. Hatta insan sağlığı açısından risk de oluşturmaktadır. Bu nedenle sterilizasyonun amacına ulaşılabilmesi için doğru yöntemin ve doğru koşulların uygulanması son derece önemlidir. Sterilizasyon amacıyla kullanılan en yaygın yöntemler; kuru ve nemli yüksek sıcaklıklar, UV ışınlar ve bazı kimyasallardır. Bu çalışmada, malzemelerin veya maddelerin doğru yöntemler ve koşullar altında sterilize edilmesi, uygulamaların insana olabilecek zararları da göz önünde tutularak derlenmiştir.
Sterilization and disinfection processes are fundamental to all microbiological studies. In Phytopathology laboratories, Isolating microorganisms especially fungal or bacterial pathogens in plants, obtaining pure cultures, growing and identification of them and carrying out all other tests are based on these methods. Selecting wrong sterilization methods and applying inappropriate conditions are hard to achieved success, in some cases this situation is even noticed. In fact constitutes a risk to human health as well. Therefore, in order to reach success, chosen the right method and right condition are extremely important. In sterilization, dry and wet high temperatures, UV rays and some chemicals are the most widely used methods for this purpose. In this study, right methods and conditions for sterilization of materials are reviewed while consider its probable health risk to human.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/105
http://hdl.handle.net/11607/2510
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-715-1-PB.pdfMakale Dosyası1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.