Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2509
Title: Söke ovası koşullarında II. ürün ayçiçeğinde damla sulamanın verim ve kalite üzerine etkilerinin irdelenmesi
Other Titles: The evaluation of drip irrigation applications on second crop sunflower yield and quality in Söke region
Authors: Süllü, Adnan
Dağdelen, Necdet
TR2802
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Keywords: Ayçiçeği
Damla Sulama
Su-Verim İlişkisi Faktörü
Dane Yağ Oranı
Sunflower
Yield Response Factor
Oil Percentage Of Seed
Drip Irrigation
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Süllü, A., Dağdelen, N. (2015). Söke ovası koşullarında II. ürün ayçiçeğinde damla sulamanın verim ve kalite üzerine etkilerinin irdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), 45-54.
Abstract: Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü arazisinde 2012 yılında yürütülen bu çalışmada, ayçiçeğinde farklı sulama aralığı ve su düzeylerinin verim; bazı verim parametreleri (bitki boyu, sap kalınlığı, tabla çapı, bin dane ağırlığı, yağ oranı) ile su kullanım randımanı ve verim azalma oranı üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde 3 ve 6 gün aralıklarında Asınıfı buharlaşma kabından oluşan birikimli buharlaşmanın % 0, % 40, % 60, % 80, % 100 ve % 120'sinin karşılandığı altı su düzeyi olmak üzere toplam 12 sulama konusu incelenmiştir. Sonuçta, sulama aralığı ve su düzeylerinin verimi ve verim parametrelerini etkilediği, en yüksek verimin 6 gün sulama aralığında ve % 100 sulama suyu alan K konusundan (491.6 kg/da) elde edildiği 100 saptanmıştır. Önerilen K konusuna toplam 6'şar sulama ile sırasıyla 375.0 mm sulama suyu uygulanmış ve bu 100 konudan yine 564.9 mm'lik mevsimlik bitki su tüketimi hesaplanmıştır. Toplam su kullanım randımanı değerleri, 3 0.71-1.22 kg/m arasında hesaplanmıştır. Oransal bitki su tüketimi eksikliği ile oransal verim azalması arasındaki ilişkiden elde edilen verim azalma oranı (ky) toplam büyüme mevsimi için 0.74 olarak belirlenmiştir.
IThis research was conducted to determine the effect of different irrigation intervals and levels on yield, some quality parameters (plant height, stem diameter, the diameter of head, seed weight, oil percentage of seed) water use efficiency and yield response factor of sunflower in the Research and Application Farm of Söke during the year of 2012. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. In the trials, irrigation water was applied to plant as 0 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % and 120 % of evaporation from Class A Pan corresponding to 3- and 6-day irrigation frequencies. The results revealed that irrigation intervals and levels affected the seed yield and quality parameters; the highest seed yields were obtained as 491.6 kg/da at full irrigation level of 100 % (K ) of control plot and in 6 days of intervals. The amounts of applied irrigation water 100 375.0 mm and seasonal water consumption value 564.9 mm in the full irrigation treatment. Irrigation water was applied 6 times during the growing season in the suggested plots (K ). Water use efficiency values were between 100 3 0.71-1.22 kg/m . The yield response factor (ky) was found to be 0.74 in the relationship between the relative evapotranspiration deficit and the relative yield reduction for total growing season.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/121
http://hdl.handle.net/11607/2509
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121-800-1-PB.pdfMakale Dosyası1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.