Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2504
Title: Aydın ili ikinci ürün pamuk çeşitlerinde önemli bazı pamuk zararlılarının ve doğal düşmanlarının popülasyon değişimlerinin saptanması
Other Titles: Determination of population changes of some significant cotton pests and natural enemies in the second-crop cotton (Gossypium Hirsutum L.) varieties of Aydin province
Authors: Kılıç, Savaş
Gençsoylu, İbrahim
TR11158
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Keywords: Pamuk Çeşitleri
Zararlılar
Doğal Düşmanlar
İkinci Ürün
Cotton Varieties
Pests
Natural Enemies
Second Crop
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Kılıç, S., Gençsoylu, İ. (2015). Aydın ili ikinci ürün pamuk çeşitlerinde önemli bazı pamuk zararlılarının ve doğal düşmanlarının popülasyon değişimlerinin saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 109-117.
Abstract: Bu çalışma, 2012-2013 yıllarında ikinci ürün pamuk çeşitlerinde önemli bazı pamuk zararlılarının ve doğal düşmanlarının popülasyon değişimlerinin saptanması amacıyla Aydın ili Söke ilçesinde yapılmıştır. Çalışmada, yaygın olarak tercih edilen May 373, Gloria ve Flash pamuk tohumları kullanılmıştır. Çalışma sonunda, 2012 yılında Bemisia tabaci, Frankliniella spp. ve Liriomyza trifolii'nin, 2013 yılında ise Aphis gossypii, Tetranyhcus spp. ve Frankliniella spp.'nin yıllık ortalama popülasyon miktarı May 373 çeşidinde en yüksek yoğunlukta olurken, bunu Flash ve Gloria çeşitleri izlemiş ve bu fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Doğal Düşmanlar arasında en yüksek populasyonu Coleoptera takımına ait bireyler oluşturmuş ve en fazla düşman May 373 ve Flash çeşitlerinde rastlanılmışken, onu Gloria çeşidi izlemiştir. Heteroptera takımına ait olan türlerde de en yüksek yoğunluk aynı çeşitlerde görülmüştür. Neuroptera takımında ise çeşitler arasında yoğunluk bakımından istatistiki olarak bir fark görülmemiştir. Çalışma sonunda, en yüksek verim, lif inceliği, elyaf uzunluğu, tek düzelik ve elastikiyet olarak istatistiki bir fark bulunmazken, dayanıklılık önemli bulunmuş ve en dayanıklı lif özelliği her iki yılda da Gloria çeşidinde olmuş, May 373 ve Flash arasında ise bir farka rastlanılmamıştır. Sonuç olarak ise, bölgede buğday sonrası ikinci ürün pamuk ekiminde kullanılan bazı tüylü çeşitlerin zararlılarla Entegre Mücadele içerisinde kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
This study was carried out in Söke district of Aydin province in 2012-2013 in order to determine population changes of some significant cotton pests and natural enemies in the cotton planted as a second crop (Gossypium hirsutum L.) varieties. In the study, May 373, Gloria and Flash cotton seeds were commonly used. At the end of the study, in 2012, Bemisia tabaci, Frankliniella spp. and Liriomyza trifolii were detected in maximum density and regarded as significant statistically while Aphis gossypii, Tetranychus spp. and Frankliniella spp. were reached to the maximum density in May 373 and regarded as significant statistically in 2013 and followed by Gloria and Flash varieties. As for natural enemy densities, the highest natural enemy density, the individuals belonging to the order Coleoptera and Heteroptera were observed in May 373 and Flash at most, Gloria followed them. In the order Neuroptera, the difference was not observed statistically among ranges in terms of density. At the end of the study, no difference was found in fiber fineness, fiber length, uniformity and elasticity in both years in terms of highest yield rate while resistance was regarded as significant and the feature of the most resistant fiber was in Gloria in both years, no difference was found among May 373 and Flash. As a conclusion, it became evident that more hairs used might be used within integrated pest control in fighting with pests.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/125
http://hdl.handle.net/11607/2504
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-713-1-PB.pdfMakale Dosyası1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.