Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2502
Title: Kiraz domatesi meyvesinin kütle ve hacminin matematiksel modellemesi
Other Titles: Mathematical modeling of mass and volume of cherry tomato
Authors: Saraçoğlu, Türker
Özarslan, Cengiz
TR21654
TR9636
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Keywords: Kiraz Domatesi
Kütle
Hacim
Modelleme
Cherry Tomato
Mass
Volume
Modeling
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Saraçoğlu, T., Özarslan, C. (2015). Kiraz domatesi meyvesinin kütle ve hacminin matematiksel modellemesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 103-108.
Abstract: Bu çalışmada kiraz domates meyvesinin boyutsal özelliklerinin görüntü işleme tekniği ile belirlenmesi ve elde edilen verilerden uzunluk, kalınlık, genişlik ve izdüşüm alanı ölçüleri kullanılarak kütle ve hacminin matematiksel modellenmesi amaçlanmıştır. Meyvenin boyut özelliklerinin ve izdüşüm alanının belirlenmesi amacıyla, her bir meyvenin üç temel eksende fotoğrafları çekilmiş ve Image Tool 3.0 görüntü işleme programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla geometrik ortalama çap, küresellik ve yüzey alanı değerleri bulunmuştur. Meyvenin kütle, gerçek hacim ve yoğunluğu belirlenmiştir. Çalışmada kütle ve hacim değerlerinin tahminlenmesi amacıyla doğrusal ve doğrusal olmayan 32 adet model elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kütle ve hacim tahminlemesi için meyve sap eksenine paralel ölçülen izdüşüm alanına göre kurgulanan modeller önerilmiştir.
In this study, the determination of dimensional characteristics of cherry tomato fruit by image processing technic, and the improvement of mathematical estimating models of mass and volume with using obtained data which were length, thickness, width, and projected area was aimed. To determine the dimensions and the projected area, each fruit image was obtained from the three coordinates, and then analysed using Image Tool 3.0 image processing software. Geometric mean diameters, the sphericity and surface area values have been calculated based on data. The mass, volume, and density of fruit was determined. To estimate of mass and volume of cherry tomato fruit, 32 linear and nonlinear mass and volume models were obtained. In conclusion, mass and volume estimating models obtained by the projected area measured from parallel to the axis of the fruit stalk have been proposed.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/109
http://hdl.handle.net/11607/2502
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109-710-1-PB.pdfMakale Dosyası1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.