Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkbaş, Taner-
dc.contributor.authorŞimşek, Erkan-
dc.contributor.authorÇetin, Mustafa-
dc.date.accessioned2016-03-15T13:03:08Z-
dc.date.available2016-03-15T13:03:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAkbaş, T., Şimşek, E., Çetin, M. (2015). Türkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde kurulan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 91-95.tr_TR
dc.identifier.issn1304-7787-
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/89-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2500-
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kurulu bulunan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında 12 farklı firmanın kurmuş olduğu 7 coğrafi bölge ve 39 ile dağılmış toplam 289 adet tesise ait veriler incelenmiştir. İncelenen tesislerin %93'ü sağım odasında %7'lik kısmı ise ahır içerisinde sağım yapmaktadır. Tesislerin %91 gibi büyük bir kısmında balıkkılçığı durak tipi kullanılmaktadır. Ayrıca tesislerin %74'ü alttan, % 14'ü üstten ve %12'lik kısmı da üst ortadan süt hatlıdır. Tesislerin sadece %22'sinde elektronik süt akışölçer kullanılmaktadır. Tesislerde kullanılan nabız aygıtlarının %60'ı elektronik, %40'ı pnömatik tiptedir. Çalışma sonucunda mevcut yapısal durumu daha iyiye taşımak için, tarımsal desteklerin işletmelerin modernizasyonuna yönlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it's aimed to determine some structural specifications of some dairy farms founded by the program of agriculture and rural development supports planted in Turkey. In the study, a total of 289 parlours which was established by 12 different companies spread over 39 provinces and 7 geographical regions of Turkey were investigated. 93% of the dairy farms studied use milking parlours and rest of them have intra-barn stall. Large amount of the parlours have fish bone stall. Besides, 74% of them have low line, 14% of them have high line and 12% of them have midline milking systems. Only 22% of the parlours have electronic milk meter. Pulsators used in parlours are 60% electronic and 40% pneumatic. As a result, it seems necessary to direct the agricultural supports to modernizate dairies for moving the current structural situation better.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSüt Sağım Tesisitr_TR
dc.subjectSüt Sağım Makinasıtr_TR
dc.subjectKırsal Kalkınma Desteğitr_TR
dc.subjectMilking Parlourtr_TR
dc.subjectMilking Machinetr_TR
dc.subjectRural Development Supporttr_TR
dc.titleTürkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde kurulan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özellikleritr_TR
dc.title.alternativeStructural specifications of some dairy farms founded by the program of agriculture and rural development supports planted in Turkeytr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR15428tr_TR
dc.contributor.authorIDTR21750tr_TR
dc.contributor.authorIDTR18493tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümütr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage91tr_TR
dc.identifier.endpage95tr_TR
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89-706-1-PB.pdfMakale Dosyası1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.