Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2500
Title: Türkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde kurulan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özellikleri
Other Titles: Structural specifications of some dairy farms founded by the program of agriculture and rural development supports planted in Turkey
Authors: Akbaş, Taner
Şimşek, Erkan
Çetin, Mustafa
TR15428
TR21750
TR18493
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Keywords: Süt Sağım Tesisi
Süt Sağım Makinası
Kırsal Kalkınma Desteği
Milking Parlour
Milking Machine
Rural Development Support
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Akbaş, T., Şimşek, E., Çetin, M. (2015). Türkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde kurulan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 91-95.
Abstract: Bu çalışma, Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kurulu bulunan bazı süt sağım tesislerinin yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında 12 farklı firmanın kurmuş olduğu 7 coğrafi bölge ve 39 ile dağılmış toplam 289 adet tesise ait veriler incelenmiştir. İncelenen tesislerin %93'ü sağım odasında %7'lik kısmı ise ahır içerisinde sağım yapmaktadır. Tesislerin %91 gibi büyük bir kısmında balıkkılçığı durak tipi kullanılmaktadır. Ayrıca tesislerin %74'ü alttan, % 14'ü üstten ve %12'lik kısmı da üst ortadan süt hatlıdır. Tesislerin sadece %22'sinde elektronik süt akışölçer kullanılmaktadır. Tesislerde kullanılan nabız aygıtlarının %60'ı elektronik, %40'ı pnömatik tiptedir. Çalışma sonucunda mevcut yapısal durumu daha iyiye taşımak için, tarımsal desteklerin işletmelerin modernizasyonuna yönlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
In this study, it's aimed to determine some structural specifications of some dairy farms founded by the program of agriculture and rural development supports planted in Turkey. In the study, a total of 289 parlours which was established by 12 different companies spread over 39 provinces and 7 geographical regions of Turkey were investigated. 93% of the dairy farms studied use milking parlours and rest of them have intra-barn stall. Large amount of the parlours have fish bone stall. Besides, 74% of them have low line, 14% of them have high line and 12% of them have midline milking systems. Only 22% of the parlours have electronic milk meter. Pulsators used in parlours are 60% electronic and 40% pneumatic. As a result, it seems necessary to direct the agricultural supports to modernizate dairies for moving the current structural situation better.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/89
http://hdl.handle.net/11607/2500
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89-706-1-PB.pdfMakale Dosyası1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.