Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2498
Title: Pamukta (gossypium hirsutum l.) yapraktan gübrelemenin, zararlılar ve doğal düşmanların popülâsyon değişimlerine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Determine the effect of foliar application on population dynamics of cotton pests and natural enemies in cotton (gossypium hirsutum l.)
Authors: Işık, Fatma
Gençsoylu, İbrahim
TR11158
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü,
Keywords: Pamuk
Yaprak Gübresi
Zararlılar
Doğal Düşmanlar
Cotton
Foliar Fertilizer
Pests
Natural Enemies
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Işık, F., Gençsoylu, İ. (2010). Pamukta (gossypium hirsutum l.) yapraktan gübrelemenin, zararlılar ve doğal düşmanların popülâsyon değişimlerine etkisinin belirlenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7(1),11-21.
Abstract: Çalışma, 2007–2008 yıllarında pamukta yapraktan uygulanan bazı gübrelerin zararlılar ve doğal düşmanlar üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla Aydın'da yapılmıştır. Çalışmada, yaygın olarak kullanılan 5 yaprak gübresi, tavsiye edilen dozlarda ve dönemlerde uygulanmıştır. Çalışma sonunda, Empoasca spp. ve Bemisia tabaci Genn.'nin yoğunluğu Nutrigold Plus ve Tariş ZF, Frankliniella spp.'nın Nutrigold Zinc, Vitacal, Codex Zinc ve Nutrigold Plus, Liriomyza trifolii Burgess ise Nutrigold Zinc, Tariş ZF ve Nutrigold Plus'nın uygulandığı alanlarda daha yoğun ve önemli bulunmuştur. Tetranychus spp. tüm uygulmalarda aynı yoğunlukta olmuştur. Doğal düşmanlardan Araneae yoğunluğu Nutrigold Zinc ve Tariş ZF'de, Coleopter bireyleri Vitacal, Hemipter bireyleri Nutrigold Plus, Neuropter bireyleri ise Nutrigold Plus'nın uygulandığı alanlarda daha yoğun ve önemli bulunmuştur. Sonuçta, kullanılan yaprak gübreleri, önemli verim artışı sağlamamakla birlikte zararlıların ve doğal düşmanların yoğunluğunu olumlu veya olumsuz yönde etkilemediği görülmüştür. Uygulamalar arasındaki farklılığın ise zararlı-doğal düşman arasındaki ilişkiden kaynaklandığı düşünülmektedir.
The study was conducted to evaluate the effect of some foliar fertilizers on pests and natural enemies during the 2007 and 2008 cotton-growing seasons in Aydin. Five foliar fertilizers were applied at recommended doses and periods. Result revealed that population of Empoasca spp. and Bemisia tabaci Genn. in Nutrigold Plus and Tariş ZF, Frankliniella spp. in Nutrigold Zinc, Vitacal, Codex Zinc and Nutrigold Plus, Liriomyza trifolii Burgess were higher in Nutrigold Zinc, Tariş ZF and Nutrigold Plus and statistically important. The population of Tetranychus spp. was the same amount in the treatments. Population of Aranea in Nutrigold Zinc and Tariş ZF, Coleoptera in Vitacal, Hemiptera in Nutrigold Plus and Neuroptera in Nutrigold Plus were higher and statistically important.The foliar fertilizers did not negatively or positively affect the population dynamics of some cotton pests and natural enemies. It was thought that the differences on the population's amount in the experiments were related to relationships of between pests and natural enemies.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2498
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2010 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010-11,21.pdfMakale Dosyası1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.