Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2492
Title: Sert kabuklu meyve türleri tohumlarında çimlenme sonrası kök kesimi uygulamasının çöğür gelişimi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of the application of root cutting after germination on the seedling growth in the nut fruits seeds
Authors: Alkan, Gülsüm
Ertan, Engin
Hekimci, Bilge
Algül, Burak Erdem
TR43806
TR148287
TR166629
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Sert Kabuklu Meyve Türleri
Radisil
Kök Kesimi
Çimlenme
Çöğür Gelişimi
Nuts
Radicle
Root Cutting
Germination
Seedling Growth
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Alkan, G., Ertan, E., Hekimci, B., Algül, E. B. (2015). Sert kabuklu meyve türleri tohumlarında çimlenme sonrası kök kesimi uygulamasının çöğür gelişimi üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 49-56.
Abstract: 2010-2011 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümüne ait olan sisleme serasında yürütülen bu araştırmada; materyal olarak antepfıstığı, badem, ceviz ve kestane tohumları kullanılmıştır. Sert kabuklu meyve türlerinin tohumlarında çimlenme sonrası kök kesimi uygulamasının çöğür gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, denemede üç farklı uygulama (5 cm'den radisil kesimi, 10 cm'den radisil kesimi ve kontrol) yapılmıştır. Sisleme ortamından çimlenme sonrası sökülen ceviz, kestane, antepfıstığı ve badem çöğürlerinin yarısı, radisil kesimi yapılmadan tüplere şaşırtılmış, diğer yarısı ise çimlenme ortamına tekrar dikilmiştir. Araştırmada, kontrol grubunda olan çöğürlerin genel olarak sürgün gelişimleri ile ilgili iyi performanslar gösterdiği, ancak buna karşın 10 cm'den radisil kesilen çöğürlerde ise, kök ile ilgili gelişim parametrelerinin daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır.
This study was conducted in mist propogation greenhouse belonging to Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture between 2010-2011. Pistachio, almond, walnut, chestnut seeds were used as material in this research. In this study it was aimed to determine the effects of the application of root cutting methods on the some seedlings after germination. Three different applications were used as a cutting of radicle from 5 cm, 10 cm and control. The half of the pistachio, almond, walnut and chestnut seedlings which were ripped off from mist propagation media and were planted in tubes. The other half of the seedlings were replanted in mist propagation media. As a conclusion, the seedlings in the control group had the better performance regarding the shoot growth. Besides, the root growth parameters were the better in the seedlings with 10 cm radicle cutting.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/94
http://hdl.handle.net/11607/2492
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-704-1-PB.pdfMakale Dosyası1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.