Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2487
Title: Değişik taşıma şekilleri ve bekleme sürelerinin zeytin üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different transporting methods and waiting periods on olive
Authors: Şimşek, Erkan
Yalçın, İbrahim
TR21750
TR118906
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
Keywords: Zeytin
Zeytinyağı
Tarım Arabası
Taşıma
Bekleme Süresi
Olive
Olive Oil
Trailer
Transport
Waiting Period
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Şimşek, E., Yalçın, İ. (2008). Değişik taşıma şekilleri ve bekleme sürelerinin zeytin üzerine etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(1),75-82.
Abstract: In this study, it is aimed to determine the effects of different transporting methods and waiting period on olive. In the study, olive (memecik cultivar) as main material, which is planted widely in Aydın location, was used. The harvested olives were divided into two groups by filling to boxes with 15 cm, 30 cm and 45 cm heights as well as nylon sacks. First and second groups were transported by one axle and two axle-trailers respectively on the stabilized ways. While a part of transported materials was investigated without waiting (directly), the other part was studied after waiting for 7, 14 and 21 days in terms of moisture, shape index, hectoliter weight, friction coefficient of friction and percent of oleic acid values. In conclusion, it was observed that the boxes, sacks and the waiting period were significantly important on investigated parameters. However, there was no statistical difference in comparison of the transportation with one-axle and two-axle trailers.
Bu çalısmada, degisik tasıma sekilleri ve bekleme sürelerinin zeytin üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıstır. Çalısmada ana materyal olarak Aydın yöresinde yaygın olarak yetistirilmekte olan Memecik çesidi zeytin kullanılmıstır. Hasat edilen zeytinler 15 cm, 30 cm, 45 cm yüksekligindeki kasalara ve naylon çuvallara doldurulup, iki guruba ayrılmıstır. Birinci grup traktöre baglı tek dingilli tarım arabasıyla, ikinci grup ise çift dingilli tarım arabasıyla stabilize yolda tasınmıstır. Tasınan örneklerin, bir kısmı hiç bekletilmeden, diger kısmı ise 7, 14 ve 21 gün bekletilerek, nem, sekil indeksi, hektolitre agırlıgı, sürtünme katsayıları ve % oleik asit degerleri açısından incelenmistir. Çalısma sonucunda, tasımada kullanılan kasalar ve çuvallar ile bekleme süresinin, incelenen parametreler üzerinde istatistiksel olarak etkili oldugu görülmüstür. Bununla birlikte, tek dingilli ve çift dingili tarım arabasıyla tasıma arasında ise istatistiksel bir fark görülmemistir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2487
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfMakale Dosyası103.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.