Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2485
Title: Değişik oranlarda kalsiyum karbonat kapsayan topraklarda çinkolu gübrelemenin mısır gelişimi ve antioksidatif enzim aktivitesine etkisi
Other Titles: Effects of zinc fertilization on yield and some quality parameters of maize grown in different level lime contained soil
Authors: Merken, Özen
Aydın, Mehmet
TR4515
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Keywords: Mısır
Kalsiyum Karbonat
Çinko
Besin Elementi
Antioksidatif Enzim Aktivitesi
Maize
Calcium Carbonate
Zinc
Plant Nutrient
Antioxdative Enzyme Activity
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Merken, Ö., Aydın, M. (2008). Değişik oranlarda kalsiyum karbonat kapsayan topraklarda çinkolu gübrelemenin mısır gelişimi ve antioksidatif enzim aktivitesine etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(1),53-60.
Abstract: Bu çalısmada farklı kireç seviyelerdeki çinko dozlarının mısır bitkisinde besin elementi içerikleri, bazı gelisme parametreleri ve antioksidatif enzim aktiviteleri üzerine etkileri arastırılmıstır. Kireç uygulaması ile bitki boyu, yaprak sayısı, kuru madde verimi, yaprak süperoksit dismutaz aktivitesi, klorofil ve protein çinko, kalsiyum ve magnezyum içerikleri artmıs, buna karsın fosfor, potasyum, demir, çinko ve bakır içerikleri düsmüstür. Çinko uygulaması ile ise bitki boyu, yaprak sayısı, kuru madde verimi, yaprak süperoksit dismutaz aktivitesi, klorofil, protein ve çinko içerikleri artmıs, buna karsın fosfor, potasyum, demir ve bakır içerikleri düsmüstür. Ayrıca yukarıda belirtilen parametreler ile Zn dozları arasındaki iliskiler matematiksel olarak belirlenmistir.
In this study, effect of zinc doses on plant nutrient content, some growth parameters and antioxidative parameters in different level CaCO3 contained soil were investigated. Plant height, leaf number, dry mater, leaf superoxide dismutase enzyme activity, chlorophyll, protein, calcium and magnesium concentrations increased with CaCO3 application doses while phosphorus, potassium, magnesium, iron, zinv and cupper contents decreased. Plant height, leaf number, dry mater, leaf superoxide dimutase activity, chlorophyll and zinc contents increased with Zn application doses while phosphorus, potassium, iron, and cupper contents decreased. Moreover, relationship between Zn application doses and parameters mentioned above was determined by mathematical functions.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2485
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfMakale Dosyası78.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.