Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2477
Title: Aydın koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanan cin mısırın sulama programının oluşturulması
Other Titles: Determination of irrigation scheduling of drip irrigated corn (Zea mays everta Sturt) in the Aydın region
Authors: Dağdelen, Necdet
Vural, Çiğdem
TR2802
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Cin Mısır
Sulama Aralığı
Sulama Düzeyi
Damla Sulama
Su-Verim İlişkisi Faktörü
Popcorn
Irrigation Intervals
Irrigation Level
Drip Irrigation
Yield Response Factor
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Vural, Ç. (2008). Aydın koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanan cin mısırın sulama programının oluşturulması.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(2),105-113.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arastırma ve Uygulama Çiftliginde 2006 yılında yürütülen bu çalısmada, cin mısırda farklı sulama aralıgı ve su düzeylerinin dane verimi ile su kullanım randımanı ve verim azalma oranı üzerine etkisi arastırılmıstır. Arastırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmustur. Denemelerde 3 ve 6 gün aralıklarında A sınıfı buharlasma kabından olusan birikimli buharlasmanın % 40, % 60, % 80, % 100 ve % 0’ının karsılandıgı bes su düzeyi olmak üzere toplam 10 sulama konusu incelenmistir. Sonuçta, sulama aralıgı ve su düzeylerinin dane verimini etkiledigi, en yüksek verimin 3 gün sulama aralıgında ve % 100 sulama suyu alan K4 konusundan (641,6 kg/da) elde edildigi saptanmıstır. Önerilen K4 konusuna toplam 19’ar sulama ile sırasıyla 563,0 mm sulama suyu uygulanmıs ve bu konudan yine 579,0 mm’lik mevsimlik bitki su tüketimi hesaplanmıstır.
This research was conducted to determine the effect of different irrigation intervals and levels on grain yield, water use efficiency and yield response factor of popcorn in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University during the year of 2006. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. In the trials, irrigation water was applied to corn as 40 %, 60 %, 80 %, 100 % and 0 % of evaporation from Class A Pan corresponding to 3- and 6-day irrigation frequencies. The results revealed that irrigation intervals and levels affected the corn grain yield and the highest grain yields were obtained as 641,6 kg/da at full irrigation level of 100 % (K4) of control plot and in 3 days of intervals. The amounts of applied irrigation water 563,0 mm and seasonal water consumption value 579,0 mm in the full irrigation treatment. Irrigation water was applied 19 times during the growing season in the suggested plots (K4).
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=614fa8f4-4dfb-48c0-bc3b-531c103acfb6%40sessionmgr113&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2477
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008-105,113.pdfMakale Dosyası101.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.