Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2476
Title: Damla sulama yöntemiyle sulanan cin mısırda farklı sulama programlarının verim ve bazı agronomik özellikler üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different irrigation scheduling on yield and some agronomic characteristics of drip irrigated popcorn
Authors: Vural, Çiğdem
Dağdelen, Necdet
TR2802
Keywords: Cin Mısır
Damla Sulama
Agronomik Özellikler
Popcorn
Drip Irrigation
Agronomic Characteristics
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Vural, Ç., Dağdelen, N. (2008). Damla sulama yöntemiyle sulanan cin mısırda farklı sulama programlarının verim ve bazı agronomik özellikler üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(2),97-104.
Abstract: Bu çalısma, farklı sulama programlarının cin mısırda verim ve bazı agronomik özellikler (bitki boyu, yaprak sayısı, 1000 dane agırlıgı, koçan çapı, koçan boyu, koçanda dane sayısı) üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüstür. Çalısma, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Arastırma ve Uygulama Çiftliginde 2006 yılında yürütülmüstür. Arastırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmustur. Denemelerde 3 ve 6 gün aralıklarında A sınıfı buharlasma kabından olusan birikimli buharlasmanın % 40, % 60, % 80, % 100 ve % 0’ının karsılandıgı bes su düzeyi olmak üzere toplam 10 sulama konusu incelenmistir. Arastırma sonuçlarına göre, sulama konularının verim ve agronomik özellikler üzerine etkisinin önemli oldugu belirlenmistir. Konulara uygulanan sulama suyu miktarı 234-571 mm; mevsimlik bitki su tüketimi degerleri ise 130-609 mm arasında degismistir. Ortalama dane verimi ise 108.8-641.6 kg da-1 arasında degismistir.
The aim of this research is to determine the effects of different irrigation scheduling on yield and some agronomic parameters (plant height, leaf number, 1000 kernel weight, ear diameter, ear length, kernel number per ear) of popcorn. The research was conducted in 2006 at Research and Application Farm of Faculty of Agriculture. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. In the trials, irrigation water was applied to corn as 40 %, 60 %, 80 %, 100 % and 0 % of evaporation from Class A Pan corresponding to 3- and 6-day irrigation frequencies. According to the research results, irrigation treatments were significantly affected yield and agronomic parameters of popcorn. The amount of applied irrigation water ranged from 234 to 571 mm; seasonal water use ranged from 130 to 609 mm. Also, the average corn yield varied from 108.8 to 641.6 kg da-1.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=614fa8f4-4dfb-48c0-bc3b-531c103acfb6%40sessionmgr113&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2476
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008-97,104.pdfMakale Dosyası100.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.