Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2475
Title: Ekim makinalarında sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde kullanılan ölçme yöntemleri
Other Titles: Measurement systems used in determining ıntra-row seed distribution uniformity in seed drills
Authors: Üçer, Necmiye
Yalçın, İbrahim
TR118906
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
Keywords: Ekim
Tohum Dağılım Düzgünlügü
Ekim Makinası
Sowing
Drill
Distribution Regularity
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Üçer, N., Yalçın, İ. (2008). Ekim makinalarında sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünün belirlenmesinde kullanılan ölçme yöntemleri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(2),2008.
Abstract: Toprağa bırakılan tohumun çimlenmesi, büyümesi, olgunlaşması ve meyve verebilmesi için yeteri kadar ışık, nem, hava, sıcaklık ve besin maddelerini sağlayabileceği optimum bir yaşam alanına gereksinimi vardır. Bu durum her bitki için aynı büyüklükte yaşam alanının sağlanmasını, dolayısıyla tohumların yatay düzlemde toprağa eşit aralıklarla dağıtılmasını zorunlu kılmaktadır. Düzgün bir yaşam alanı için, ekim makinalarından beklenen önemli işlevsel özelliklerden birisi tohumları istenilen sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde ekebilmesidir. Ekim makinalarında, sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğünü tespit edebilmek için yapılan araştırmalar tarla ve laboratuar koşullarında yürütülmektedir. Bu çalışmada, ekim makinalarında yatay ve düşey düzlemdeki tohum dağılım düzgünlüklerinin belirlenmesinde kullanılan toprak kanalı, yapışkan sonsuz bant yöntemi, tartım yöntemi, ultrasonik sayıcı yöntemi, optik sensörler yöntemi, fiber optik sensörler, kameralı ölçme yöntemleri ve fotosel algılama yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.
In order to sprout, grow, mature and fruit; a planted seed needs suitable light, humidity, air, temperature and an optimal seed spacing which can supply nutrients. This implies a need for an equal seed spacing for each plant therefore it is vital for the seeds to be planted with horizontally equal distances. For a proper seed spacing, one of the most important functional properties of seed drills is the ability to plant seeds on desired in-row and between-row distances. Researches that aim measuring in-row seed distribution uniformity of seed drills are conducted in field and laboratory conditions. In this research, with the aim of determining seed distribution uniformity inter and intra rows, silt belt, ultrasonic counter method, opto-electronic method, fiber-optic method, camera measurement method, photocell perception methods were introduced.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=614fa8f4-4dfb-48c0-bc3b-531c103acfb6%40sessionmgr113&hid=128
http://hdl.handle.net/11607/2475
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008-87,95.pdfMakale Dosyası202.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.