Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2474
Title: Küresel su krizi ve su hasadı teknikleri
Other Titles: Global water crisis and water harvesting techniques
Authors: Mengü, Gülay Pamuk
Akkuzu, Erhan
TR161648
TR43216
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Su
Su Hasadı
Su Hasadı Teknikleri
Water
Water Harvesting
Water Harvesting Techniques
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Mengü, G.Pamuk., Akkuzu, E. (2008). Küresel su krizi ve su hasadı teknikleri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(2),75-85.
Abstract: Yasamın vazgeçilmez bir unsuru olan su, sınırlı ve stratejik dogal bir kaynaktır. Gelecekte suyun yerine geçebilecek yapay bir maddenin bulunamayacagı bilindigine göre, önemi gün geçtikçe artacaktır. Özellikle artan nüfusa paralel olarak gelisen teknoloji yanında küresel iklim degisiminin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi, su kaynaklarının yeryüzünde homojen olarak dagılmaması su sorununu siddetlendirmektedir. Bu nedenle günümüzde, suyun kullanım ve dagıtımındaki dengelere her zamankinden daha çok dikkat edilmesi, kaynakların yeni stratejilerle akıllıca kullanımı gerekmektedir. Bu amaçla çalısmada, içinde bulundugumuz yüzyılın en önemli küresel çevre sorunlarından biri olan su krizi ile birlikte, kurak ve yarı kurak alanlarda toprak ve su koruma açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ve yagıstan etkin bir sekilde yararlanmayı mümkün kılan su hasadı ve su hasadı teknikleri ele alınmıstır.
Being an indispensable element of life, water is a limited and strategic natural source. Since it is known that no artificial substances will be found to substitute water in the future, it will get more and more important. Particularly besides technology that develops in parallel to the increasing population, the negative effect of global climatic change on water sources and the fact that water sources are not distributed homogeneously on earth intensify the water problem. Thus, today it is required to pay attention to the balances in the use and distribution of water more than ever and to use the sources wisely with new strategies. With this purpose, the study deals with the water harvest and water harvesting techniques, which have a quite important place in terms of soil and water conservation in arid and semi-arid lands and which make it possible to make use of rain effectively, along with the water crisis that is one of the most important global environmental problems in the present century.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=199343ef-f725-4210-9be3-8f10ee90c365%40sessionmgr111&hid=101
http://hdl.handle.net/11607/2474
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008-75,85.pdfMakale Dosyası203.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.