Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2473
Title: Aydın koşullarında ikinci ürün mısırın su tüketimi
Other Titles: Evapotranspiration of second crop corn under Aydın conditions
Authors: Dağdelen, Necdet
Gürbüz, Talih
TR2802
TR148362
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: İkinci Ürün Mısır
Bitki Su Tüketimi
Bitki Katsayısı
Second Crop Corn
Evapotranspiration
Crop Coefficient
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Gürbüz, T. (2008). Aydın koşullarında ikinci ürün mısırın su tüketimi.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,5(2),67-74.
Abstract: Aydın kosullarında 2003 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalısmada, yüzey sulama (kapalı karıklarda göllendirme) yöntemi ile sulanan mısır bitkisinin 10’ar günlük dönemler için ölçülen su tüketimi degerleri 6 ayrı yöntemle (FAO 56 Penman-Monteith (FAO56-PM);1996 Kimberley Penman (1996-KPEN); Orjinal Penman (PEN-ORJ); Penman (FAO 24 modifikasyonu) (FAO24-PN); Radyasyon (FAO modifikasyonu) (FAO24-RD) ve Hargreaves (HAR) tahmin edilen degerler ile karsılastırılmıstır. Bu yolla ikinci ürün mısır için sulama zamanının planlanmasında kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi tahmin yöntemi belirlenmeye çalısılmıstır. Sonuçta, bitki su tüketimi tahmininde Radyasyon (FAO modifikasyonu) (FAO24-RD) yönteminin daha saglıklı sonuç verdigi belirlenmis ve bu yönteme iliskin bitki katsayısı (kc) egrisi hazırlanmıstır.
Second crop corn were irrigated by furrow irrigation method between the years of 2003-2004 in Aydın plain and the decade evapotranspirations were measured and compared with the values calculated by 6 different prediction methods (FAO 56 Penman-Monteith (FAO56-PM);1996 Kimberley Penman (1996- KPEN); Orginal Penman (PEN-ORJ); Penman (FAO 24 modification) (FAO24-PN); Radiation (FAO modification) (FAO24-RD) and Hargreaves (HAR) of referance evapotranspiration. By this way, the most suitable estimating method of evapotranspiration which could be used for irrigation scheduling of second crop corn was tried to determing. As a results, it was found that the most suitable method was Radiation (FAO modification) (FAO24-RD) and the crop coefficient curve was prepared for this method.
URI: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=199343ef-f725-4210-9be3-8f10ee90c365%40sessionmgr111&hid=101
http://hdl.handle.net/11607/2473
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2008 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008-67,74.pdfMakale Dosyası91.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.