Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2466
Title: Farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde gün-derece değerlerinin, verim, verim unsurları ve lif kalite özelliklerine etkisinin saptanması
Other Titles: Determining the effects of day dagree units on yield, yield component and fiber quality characteristics on various cotton varieties
Authors: Özkan, İsa
Kaynak, Mustafa Ali
TR1617
TKB, Merkez Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü
Keywords: Pamuk
Büyüme Gün-Derece Birikimi
Verim ve Kalite Özellikleri
Cotton
Growing Degree Days
Yield and Quality Characteristics
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özkan, İ., Kaynak, M.A. (2009). Farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde gün-derece değerlerinin,verim,verim unsurları ve lif kalite özelliklerine etkisinin saptanması.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,6(2),39-46.
Abstract: This study was carried out to determine effect of fruiting branches on yield, yield components and fiber quality characteristicsi at Agricultural Faculty's experimental field of Adnan Menderes University in 1997, 1998 and 1999. Field trials were conducted in Randomised Complete Block Design with three replications. Each plot was comprised of 4 rows in 12 m long with 70 cm apart from each other and plants 20 cm spaced on a row. In this study, Nazilli 84 (national standard variety), Deve Tüyü (brown fiber), Siokra 107B (okra leaf) varieties including G. hirsutum L. and G. hirsutum and G. barbadense crossing variety named Acalpi 1952 were used as a material. Our results show that plant require 6.5 or 11.6 days and 35 or 66 Growing Degree Days from emergence to first true leaf growth period, 25 or 30 days and 232 and 270 Growing Degree Days from firs true lead to first square growth period, 17 or 21 days and 220 abd 272 Growing Degree Days from first square to opening of the flower growth period, 58 or 64 days and 708 or 847 Growing Degree Days from opening of the flower to boll opening growth period. Above figures show respective minimum averages and maximum averages, respectively. In this study, 117.58 or 120.5 days and 1310.26 or 1386.18 Growing Degree Days were obtain at whole vegetation period.
Büyüme Gün-Derece (BGD) değerlerinin verim, verim unsurları ve lif kalite özelliklerine etkisinin saptaması amacıyla yapılan bu çalışma; 1997, 1998 ve 1999 yıllarında Adnan Menderes Üniverstesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, sıra arası 70cm, sıra üzeri 20 cm, sıra uzunluğu 12 m olan 4 sıralı parsellerde yürütümüstür. Araştırmada materyal olarak, Gossypium hirsutum L. türüne ait Nazilli (84)bölge standart çeşidi), Deve Tüyü (kahverengi lifli), Siokra 107 B ()okra yapraklı) çeşitleri ile G. hirsutum ile G. barbadense melezi olan Acalpi 1952 çeşidi kullanılmüştür. Pamuk bitkisinin; çimlenme-İGY dönemini 6.5 ile 11.6 gün ve 35 ile 66 BGD birikiminde, İGY-Taraklanma dönemini 25 ile 30 gün ve 232 ile 270 BGD birikiminde, Taraklanma-çiçeklenme dönemini 17 ile 21 gün ve 220 ile 272 BGD birikiminde, çiçeklenme-Koza Açma dönemini ise 58 ile 64 gün ve 708 ile 847 BGD birikiminde aştıgı saptanmıştır. Bu açılışda, vejetasyon süresi boyunca 117.58 ile 120.5 gün ve 1310.26 ile 1386.18 BGD toplam sıcakalık elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2466
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2009 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06makale.pdfMakale Dosyası152.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.