Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2460
Title: Üç ekmeklik buğday melezinde kantitatif özelliklerinin kalıtımı II. morfo-fizyolojik özellikler
Other Titles: Inheritance of quantitative characters in three wheat crosses II. morpho-physiological characters
Authors: Ünay, Aydın
Erkul, Ali
TR148365
TR150483
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Morfo-Fizyolojik Özellikler
Kalıtım
Generasyon Ortlamaları Analizi
Morpho-Physiological Characters
Inheritance
Generation Mean Analysis
Triticum Aestivum L.
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ünay, A., Erkul, A. (2009). Üç ekmeklik buğday melezinde kantitatif özelliklerinin kalıtımı II. morfo-fizyolojik özellikler.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,6(2), 63-68.
Abstract: The present study was undertaken to examine inheritance of morpho-physiological characters and to determine appropriate selection methods based on gene effects at three populations (Golia x Cumhuriyet 75, Panda x Gönen, Seri 82 x Basribey 95) obtanied from crossing of six bread wheat varieties. On the established populations, when genetic parameters were evaluated; data suggested that selection in advanced generations might be effective for plant height, spike area, rachis internode length, peduncle length, flag leaf angle, flag leaf sheath area, and heading date because of dominance and epistatic effects. On the other hand, appropriate selection time differed from one cross population to another for flag leaf area.
Bu Çalışma, üÇ ekmeklik buğday melezinde (Golia x Cumhuriyet 75, Panda x Gönen, Seri 82 x Basribey 95) generasyon ortalamaları analizi ile morfo-fizyolojik özelliklerin kalıtımında rol oynayan gen etkilerini saptamak ve oluşturulan populasyonlarda uygulanabilecek seleksiyon yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Oluşturulan populasyonlarda, elde edilen genetik parametreler değerlendirildiğinde; bitki boyu, başak alanı, başakÇık sıklığı, üst boğum arası uzunluğu, bayrak yaprağı aÇısı, bayrak yaprağı kın alanı, başaklanma süresi bakımından dominantlık ve epistatik gen etkileri nedeniyle ileri generasyonlarda yapılacak seleksiyonun daha etkin olabileceği sonucuna varılmıştır. öte yandan, bayrak yaprağı alanı iÇin seleksiyona başlama generasyonu melez populasyonlara göre farklılık göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2460
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2009 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09makale.pdfMakale Dosyası95.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.