Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2459
Title: Üç ekmeklik buğday melezinde kantitatif özelliklerinin kalıtımı I. verim ve verim öğeleri
Other Titles: Inheritance of quantitative characters in three wheat crosses I. yield and yield components
Authors: Erkul, Ali
Ünay, Aydın
TR150483
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Verim ve Verim Öğeleri
Kalıtım
Generasyon Ortlamaları Analizi
Yield and Yield Components
Inheritance
Generation Mean Analysis
Triticum Aestivum L.
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Erkul, A., Ünay, A. (2009). Üç ekmeklik buğday melezinde kantitatif özelliklerinin kalıtımı I. verim ve verim öğeleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,6(2),57-62.
Abstract: This study was designed to examine inheritance of yield, yield components and to determine appropriate selection methods based on gene effects at three populations (Golia x Cumhuriyet 75, Panda x Gönen, Seri 82 x Basribey 95) obtanied from crossing of six bread wheat varieties. On the established populations, when genetic parameters were evaluated; data suggested that selection in advanced generations might be effective for number of spikelets per spike, number of kernels per spike, single spike yield, thousand kernel weight, fertile tiller number, and grain yield because of dominance and epistatic effects. On the other hand, appropriate selection time differed from one cross population to another for spike length, and number of kernels per spikelet.
Bu Çalışma, üÇ ekmeklik buğday melezinde (Golia x Cumhuriyet 75, Panda x Gönen, Seri 82 x Basribey 95) generasyon ortalamaları analizi ile verim ve verim öğelerinin kalıtımında rol oynayan gen etkilerini saptamak ve oluşturulan populasyonlarda uygulanabilecek seleksiyon yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Oluşturulan populasyonlarda, elde edilen genetik parametreler değerlendirildiğinde; başakta başakÇık sayısı, başakta tane sayısı, tek başak verimi, bin tane ağırlığı, fertil kardeş sayısı ve tane verimi bakımından dominantlık ve epistatik gen etkileri nedeniyle ileri generasyonlarda yapılacak seleksiyonun daha etkin olabileceği sonucuna varılmıştır. öte yandan, başak boyu ve başakÇıkta tane sayısı iÇin seleksiyona başlama zamanı melez populasyonlara göre farklılık göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2459
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2009 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08makale.pdfMakale Dosyası123.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.