Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2449
Title: Akdeniz kuşağında yetiştirilen arpa (Hordeum Vulgare L.) çeşitlerinde verim unsurları ve tane kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of seed yield and quality parameters in barley (Hordeum Vulgare L.) varieties growing conditions of the mediterranean
Authors: Koca, Yakup Onur
Erekul, Osman
Sabancı, Senem
Zeybek, Ahmet
Yiğit, Ali
TR45385
TR115235
TR217447
TR148383
TR14386
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Arpa (Hordeum Vulgare L.)
Tane Verimi
Tanede Protein (%)
Tanede Yağ (%)
Tanede Nişasta (%)
Tanede Selüloz (%)
Tanede Kül (%)
Barley (Hordeum Vulgare)
Seed Yield
Protein (%)
Oil (%)
Starch (%)
Cellulose (%)
Ash (%)
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koca, O. Y., Erekul, O., Sabancı, S., Zeybek, A., Yiğit, A. (2015). Akdeniz kuşağında yetiştirilen arpa (Hordeum Vulgare L.) çeşitlerinde verim unsurları ve tane kalite özelliklerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 12(1), 9-12.
Abstract: Akdeniz iklim kuşağında üretilen arpanın büyük bir bölümü hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın arpa çeşitlerinde tanenin kapsamlı besin değerlerinin belirlendiği fazlaca çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma arpa tanesinin besin değerlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın koşullarında 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Akhisar98, Vamıkhoca98, Hilal ve Sancak arpa çeşitleri kullanılmıştır. Tek başakta tane verimi (TBV), başakta tane sayısı (BTS), bin tane ağırlığı (BTA), tanede protein oranı, tanede nişasta oranı, tanede yağ oranı, tanede kül oranı ve tanede selüloz oranı değerleri ölçülmüştür. Tek başakta tane verimi 1.10 g – 3.68 g aralığında ve başakta tane sayısı değeri ise 20.17 – 71.60 aralığında ölçülmüştür. Bin tane ağırlığı değeri 39.12 g – 70.36 g aralığında hesaplanmıştır. Tanede protein oranı %10.31 – %12.05 aralığında, tanede nişasta oranı %42.00 – %53.38, tanede yağ oranı %1.58 - %1.85, tanede kül oranı %2.54 - %2.72 ve tanede selüloz oranı %6.68 – %9.06 aralığında olduğu ölçülmüştür. Çalışmanın ilk yılında tek başakta tane verimi, başakta tane sayısı ve bazı tane kalite parametreleri (Tanede protein oranı, tanede kül ve yağ oranı) ikinci yıldan düşük bulunmuştur. Hilal çeşidi en yüksek tek başakta tane verimi, bin tane ağırlığı ve tanede nişasta oranı değerleri ile öne çıkmıştır. Buna ek olarak çeşit düşük selüloz oranı ile yem kalitesini artırabileceğini göstermiştir.
Although the large part of barley produced in Mediterranean conditions is considered as animal feed, a large number of studies about grain nutritional value haven't been done comprehensively so far. This study was carried out in Aydın location in Turkey in 2013 and 2014 in order to find out the nutritional values of the grain. In this research, Akhisar98, Vamıkhoca98, Hilal and Sancak barley cultivars were used as the material of this study. Grain yields per spike, numbers of grain per spike, 1000 grain weight, and protein rates of grain, starch rates of grain, oil rates of grain, ash rates of grain and cellulose rates of grain were measured. According to average result in two years' grain yield per spike and numbers of grain per spike were measured as the ranges between 1.10 g – 3.68 g and 20.17 – 71.60 respectively. 1000 grain weight between 39.12 g – 70.36 g. protein rates of grain, starch rates of grain, oil rates of grain, ash rates of grain and cellulose rates of grain were measured as the following ranges; %10.31 – %12.05, %42.00 – %53.38, %1.58 - %1.85, %2.54 - %2.72 and %6.68 – %9.06 respectively However, grain yield per spike, numbers of grain per spike and some quality parameters such as grain protein rates, grain ASH rates and grain oil rates were measured much lower in the first year than those measured in the second year in this study. Hilal barley cultivar came forward by giving the highest grain yield per spike, 1000 grain weight and starch rates of grain. In addition to, the cultivar gave the lowest cellulose rate of grain when measured in this experiment. As a result, it is suggested that the cultivar could be increased by feed quality.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/101
http://hdl.handle.net/11607/2449
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2015 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101-698-1-PB.pdfMakale Dosyası1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.