Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2447
Title: Siyah-alaca tosunların değişik dönemlerdeki vücut ölçüleri ve vücut ölçülerinden canlı ağırlığın tahmini
Other Titles: Body measurements of holstein-friesian bulls at different periods and liveweight prediction from body measurements
Authors: Koç, Atakan
Akman, Numan
TR18803
TR206225
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Keywords: Siyah-Alaca
Vücut Ölçüleri
Canlı Ağırlık Tahmini
Stepwise-Regresyon
Holstein-Friesian
Body Measurements
Body Weight Prediction
Stepwise-Regression
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koç, A., Akman, N. (2007). Siyah-alaca tosunların değişik dönemlerdeki vücut ölçüleri ve vücut ölçülerinden canlı ağırlığın tahmini. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 21-25.
Abstract: Bu çalısmada on sekiz bas Siyah-Alaca tosunun degisik dönemlerdeki canlı agırlıkları (CA) ve dokuz farklı vücut ölçüleri alınmıs, bu ölçülerden gögüs çevresi (GÇ), but çevresi (BÇ), sagrı yüksekligi (SY) ve cidago yüksekligi (CY) kullanılarak stepwise-regresyon yöntemi ile hayvanlarınCA'larını tahminde kullanılabilecek esitlikler elde edilmistir. Elde edilen üç regresyon esitliginde deR >84 olarak tahmin edilmistir. Vücut ölçülerinin biri birleri ile ve CA ile olan korelasyonları ve bu özelliklerin tekrarlanma dereceleri de yüksek bulunmustur. GÇ'nin CA'yı tahmin etmek için tek basına kullanılmasının yeterli olacagı, BÇ ve SY'nin de kullanılması ile CA'yı tahmindeki dogrulugun artacagı sonucuna varılmıstır.
In this study, body weight (BW) and nine different body measurements of eighteen heads Holstein-Friesian bulls were taken at different periods and by using heart girth (HG), round girth (RG), height at rump (HR) and height at withers (HW),BWprediction equations were developed with stepwise-regression method. In all three equations, the R was found to be greater than 84. The correlations between the body measurements and with BW and the repeatabilities of these traits were found to be high. Therefore, in the prediction of BW, using only HG could be adequate, however, includingRGandHRinto the equation, the prediction of theBWwill be increased.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2447
Appears in Collections:2007 Cilt 4 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
akoc.pdfMakale Dosyası1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.