Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2445
Title: Bazı erkek incir çeşitlerinin rapd belirteçleri ile tanımlanması
Other Titles: Identification of some male fig cultivars with rapd markers
Authors: Mestav, H. Osman
Dalkılıç, Zeynel
TR15931
TR48134
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Ficus Carica Caprificus
Rapd
Benzerlik Matrisi
Dendrogram
Similarity Matrix
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Mestav, O. H., Dalkılıç, Z. (2007). Bazı erkek incir çeşitlerinin rapd belirteçleri ile tanımlanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 4(1-2), 49-58.
Abstract: Bu çalışmanın materyalini Aydın ilinden seçilen toplam 23 adet erkek incir (Ficus carica caprificus) çeşidi ve klonları oluşturmuştur. PCR tabanlı RAPD yöntemi ile toplam 30 adet 10 baz dizilimli primer test edilmiştir. Büyüklükleri 250 - 3500 bp arasında değişen toplam 195 adet bant elde edilmiştir. Bu bantlardan 51 adedi polimorfizm gösterirken, 144 adet bant monomorfizm göstermiştir. ‘Şeytan-1’, ‘Yanako-1’ ve ‘Yanako-2’ klonları arasında polimorfizm bulunmuştur. Çeşitlerin bant desenine göre çıkartılan dendrogramında (soy ağacı) bireyler iki grupta toplanmışlardır. Çalışılanlar arasında en yüksek benzerlik (%98.0) ‘Şeytan-1’, ‘Yanako-1’ ve ‘Yanako-2’nin klonları arasında çıkmıştır. En düşük benzerlik ise (%62.2) ‘Yanako-2 ’ ile 'Karaerkek' çeşitleri 72 arasında çıkmıştır.
Twenty three male fig (Ficus carica caprificus) cultivars and clones selected at Aydin province were the plant materials for this research. Total of 30 (10-mer) primers were tested with PCR-based RAPD technique. The total number of bands obtained was 195 whose molecular weight changed between 250-3500 bp. While polymorphism was seen 51 of these bands, 144 of which were monomorphic. The polymorphism was observed among the clones of ‘Şeytan-1’, ‘Yanako-1’, and ‘Yanako-2’. The dendrogram constructed according to the band patterns of the cultivars and their clones. Among the studied genotypes, the highest similarity ratio (98.0%) was between ‘Şeytan-1’, and ‘Yanako-1’ and ‘Yanako-2’ clones. The lowest similarity value was 62.2% of ‘Yanako- 2 ’and ‘Karaerkek’cultivars
URI: http://hdl.handle.net/11607/2445
Appears in Collections:2007 Cilt 4 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
homestav.pdfMakale Dosyası684.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.