Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2438
Title: Topraksız kültür ortamında yapılan hıyar yetiştiriciliğinde farklı azot dozlarının verim ve bazı kalite unsurları üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different nitrogen doses on yield and some quality parameters of cucumber cultivation in soilless culture
Authors: Kaptan, Mustafa Ali
Aydın, Mehmet
TR17462
TR4515
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Keywords: Azot
Hıyar
Verim Ve Kalite
Nitrogen
Cucumber
Yield And Quality
Issue Date: 2007
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Kaptan, A. M., Aydın, M. (2007). Topraksız kültür ortamında yapılan hıyar yetiştiriciliğinde farklı azot dozlarının verim ve bazı kalite unsurları üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 4(1-2), 77-81.
Abstract: Bu araştırma, iki farklı topraksız kültür ortamında yapılan hıyar yetiştiriciliğinde farklı azot (N) dozlarının bitki gelişmesi, besin elementi alımı ve bazı kalite unsurları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bitki yetiştirme ortamları olarak kum ve perlit materyalleri kullanılmıştır. Bitkiler 4 farklı N dozu (120; 160; 200; 240 mg L ) içeren besin elementi solüsyonları ile beslenmiştir. Verim ve kalite kriterleri açısından kum ve perlit ortamları arasında bir farklılığın olmadığı ve her iki ortamın hıyar yetiştiriciliğinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir. Verim ve kalite kriterleri açısından en uygun azot dozu 200 mg N L olarak bulunmuştur. Regresyon analizleri denklemlerine göre ise optimum N dozu 166-195 mg N L arasında değişmiştir.
This research was carried out to determine the effects of nitrogen (N) doses (120, 160, 200, 240 mg l ) on plant growth, nutrient uptake and some quality parameters of cucumber in two different growth media of soilless culture. Effects of growth media on cucumber growth were not significantly important. It was determined that both media might be used successfully in cucumber production. In terms of yield and quality parameters, 200 mg N L dose was found the best.According to regression analysis, optimum N dose ranged from 165 mg N L to 196 mg N L .
URI: http://hdl.handle.net/11607/2438
Appears in Collections:2007 Cilt 4 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makaptan.pdfMakale Dosyası82.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.