Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2428
Title: Yaz aylarında etlik piliç rasyonlarına yağ katkısının besi performansına etkileri
Other Titles: The effects of mixed fat in broiler rations on the performance in summer seasons
Authors: Özdoğan, Mürsel
Sarı, Mustafa
TR14549
ADÜ. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Keywords: Etlik Piliç
Bitkisel Yağ
Sıgır İçyağı
Performans
Broiler
Vegetable Oil
Tallow
Performance
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özdoğan, M., Sarı, M. (2006). Yaz aylarında etlik piliç rasyonlarına yağ katkısının besi performansına etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,3(1),45-50.
Abstract: Bu çalısma, yaz aylarında farklı köken ve düzeylerde yag katılan rasyonların etlik piliçlerde canlı agırlık, canlı agırlık artısı, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıstır. Bu arada, piliçlerin yem tüketimi ve performansı üzerine olası etkilerine ısık tutmak üzere, kümes içi sıcaklıgı ve bagıl nem degerleri de haftalık olarak ölçülmüstür. Yag kökenlerine göre hayvanların genel performansı degerlendirildiginde; yem tüketimi dısında, canlı agırlık, canlı agırlık artısı ve yemden yararlanma açısından rasyon grupları arasında önemli farklılık bulunmustur (P<0.01).Yag düzeylerine göre degerlendirmede ise farklılık önemli çıkmamıstır.
This research has been carried out to determine the effects of rations with different fat origins and levels on live weight, live weight gain, feed consumption and feed conversion ratio of broilers in summer seasons. Besides, indoor temperature and relative humudity values of poultry house have also been measured weekly in order to determine their possible effects on the feed consumption and performance of broiler. When overall performance of the broilers regarding fat origins within first six weeks is assessed, it is found that there is a significant difference between ration groups for live weight, live weight gain and feed conversion ratio values (P<0.01).When assessed regarding fat levels, there is no significant difference statistically.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2428
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2006 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mozdogan1.pdfMakale Dosyası332.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.