Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2427
Title: Influence of different nitrogen levels on yield, agronomic characters and quality of malting barley
Other Titles: Biralık arpada farklı azot dozlarının verim, tarımsal özellikler ve kalite üzerine etkisi
Authors: Yavaş, İlkay
Ünay, Aydın
TR19079
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Bilimleri Bölümü.
Keywords: Barley
Yield
Yield Components
Quality
Nitrogen Fertilization
Malting Barley
Biralık Arpa
Verim
Verim Komponentleri
Kalite
Azotlu Gübreleme
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Yavaş, İ., Ünay, A. (2006). Influence of different nitrogen levels on yield, agronomic characters and quality of malting barley. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,3(1),51-54.
Abstract: This study was conducted to determine the effect of nitrogen on agronomic characters, yield and quality parameters at two malting barley cultivars suitable for Meander Valley ecological conditions, in 2003- 2004. Four nitrogen levels (40, 80, 120 and 160 kg ha )and control were used. Nitrogen fertilizers were applied at two times as pre-planting and tillering stage. A field experiment was arranged as a split plot block design with three replications. The plant height, flag leaf area, yield, thousand kernel weight, test weight, protein content were measured characters. It was obtained that Serife Hanim had higher yield and malting quality than Kaya in the region and 100-112 kg ha nitrogen level was sufficient to get reasonable yield and best quality.
Bu çalısma, Büyük Menderes havzasına uygun iki biralık arpa çesidinde azotun verim, tarımsal özellikler ve kalite üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2003-2004 yetistirme periyodunda yürütülmüstür. Dört farklı azot dozu (40, 80, 120 ve 160 kg ha ) ve kontrol kullanılmıstır. Azotlu gübreleme ekim öncesi ve kardeslenme olmak üzere iki farklı dönemde uygulandı. Deneme 3 yinelemeli olarak Bölünmüs Parseller Deneme Deseninde yürütüldü. Bitki boyu, bayrak yapragı alanı, verim, bin tane agırlıgı, hektolitre agırlıgı ve protein içerigi incelendi. Serife Hanım çesidinin malt kalitesi ve verim yönünden Kaya çesidinden daha iyi özelliklere sahip oldugu ve 100112 kg/ha azot dozunun en iyi sonucu verdigi saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2427
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2006 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iyavas.pdfMakale Dosyası60.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.