Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2426
Title: Farklı boy ve çapta odun çeliklerinin “bursa siyahi” incir çeşidinde fidan gelişim performansı üzerine etkileri
Other Titles: Effects of hardwood cuttings in different length and diameter on the growth performance of 'bursa siyahı' fig nursery trees
Authors: Ertan, Engin
Ertan, Birgül
Şirin, Uğur
Dolgun, Oğuz
TR148287
TR113168
TR115416
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: İncir
Çelik
Çelik Boyutları
Bursa Siyahı
Fig
Cuttings
Cutting Dimensions
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ertan, E., Ertan, B., Şirin, U., Dolgun, O. (2006). Farklı boy ve çapta odun çeliklerinin “bursa siyahi” incir çeşidinde fidan gelişim performansı üzerine etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergi,3(1),37-44.
Abstract: Bu çalısma, Bursa Siyahı incir çesidinde fidan üretiminde, farklı boy ve çapta çelik materyali kullanımının, fidan gelisim performansı ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüstür. Tepe gözlü olarak alınan odun çelikleri; öncelikle 12-13 cm, 17-18 cm ve 21-23 cm uzunlugunda olacak sekilde üç boy grubuna ayrılmıstır. Her boy grubu ise, kendi arasında 8-11 mm ve 11-14 mm çapında olmak üzere iki sınıfa ayrılmıstır. Fidanların yetistirilmesi amacıyla, ortam olarak 1:1 torf perlit karısımının yer aldıgı “yatak kültürü” sistemi kullanılmıstır. Vejetasyon dönemi sonunda fidanlarda yapılan ölçümler sonucu; sürgün uzunlugu (175.467 cm), sürgün çapı (17.203 mm), bogumarası uzunluk (5.020 cm), kök uzunlugu (59.233 cm) ve kök sayısı (11.757 adet) kriterleri açısından en yüksek degerlerin 8-11 mm çap ve 12-13 cm boya sahip çeliklerden elde edildigi saptanmıstır.
This study was conducted to determine the effects of using different length and diameter of hardwood cuttings on the developmental performance and quality of nursery tree production in 'Bursa Siyahı' fig cultivar. Cuttings containing an apical bud were separated in three different length categories: 12-13 cm, 17-18 cm, and 21-23 cm in length. Each length category was divided to two different diameter classes: 8-11 mm and 11-14 mm in diameter. “Trough culture” system was used mixture of peat and perlite (1:1) as growing medium. At the measurements conducted at the end of the vegetation period, the highest values of shoot length (175.467 cm), shoot diameter (17.203 mm), internodium length (5.020 cm), root length (59.233 cm), and root number (11.757) were obtained from the cuttings of 12-13cmin length and 8-11mmin diameter.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2426
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2006 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eertan.pdfMakale Dosyası162.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.