Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2424
Title: Aydın ekolojik koşullarında lavanta ( Lavandula Angustifolia Mill.)’nin bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine bitki sıklığı ve azotlu gübrenin etkisi
Other Titles: The effect of nitrogen fertilization and plant density on some agronomic and quality traits of lavender ( Lavandula Angustifolia Mill.) under ecological conditions of Aydın
Authors: Arabacı, Olcay
Bayram, Emine
TR13405
TR5490
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Lavanta
Drog Çiçek
Uçucu Yağ
Linalily Asetat
Lavandula Angustifolia Mill
Drug Flower Yield
Essential Oil
Linalyl Acetate
Lavender
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Arabacı, O., Bayram, E. (2005). Aydın ekolojik koşullarında lavanta ( Lavandula Angustifolia Mill.)’nin bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine bitki sıklığı ve azotlu gübrenin etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 13-19.
Abstract: Aydın ekolojik kosullarında 2001-2004 yılları arası dört yıl süre ile yürütülen bu çalısmada, farklı bitki sıklıkları (20x20, 40x20,60x20 ve 80x20 cm) ve azotlu gübrenin (0 kg/da ve 10 kg/da) lavanta ( Lavandula Angustifolia Mill)’nın bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine etkisi arastırılmıstır. Drog çiçek veriminin 2002 yılında ortalama 134 kg/da, 2003 yılında 216 kg/da ve 2004 yılında 443 kg/da oldugu belirlenmistir. Bitki sıklıgı verimi istatistiksel bakımdan önemli miktarda arttırmıs ve en yüksek verim 20x20 cm bitki sıklıgından elde edilmistir. Uçucu yag oranın 2002 yılında ortalama %1.54, 2003 yılında %2.34 ve 2004 yılında %2.22 oldugu tespit edilmistir. Uçucu yag oranına azotlu gübrexbitki sıklıgı ikili interaksiyonun önemli bir etkisi olmustur. Uçucu yagın en önemli bileseni olan LinalilAsetat oranı yıllara göre %25.82-54.76 arasında degismistir.
The effect of nitrogen fertilizer (0 kg/da and 10 kg/da) and different plant densities (20x20, 40x20, 60x20 and 80x20 cm) on some agronomic and quality traits of Lavender (Lavandula Angustifolia Mill.) were investigated under ecological conditions ofAydin during consecutive four years in 2001-2004. The mean yield of drug flower was 134 kg/da in 2002, 216 kg/da in 2003 and 443 kg/da in 2004. The density of plant increased the yield significantly, and maximum yield was obtained with 20x20 cm plant density. The mean essential oil contents were 1.54% in 2002, 2.34% in 2003 and 2.22% in 2004. Nitrogenxplant density interaction had significant effect on essential oil content. Linalyl acetate ratio, the most important component of essential oil varied from 25.82% to 54.76% for the years.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2424
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oarabaci.pdfMakale Dosyası185.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.