Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2423
Title: Türkiye'de tarımın sanayi ile entegrasyonu, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: The ıntegration between agriculture and ındustry in Turkey, problems and suggestions for solution
Authors: Demirbaş, Nevin
Tosun, Duygu
TR11395
TR162733
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Keywords: Tarım
Sanayi
Entegrasyon
Türkiye
Agriculture
Industry
Integration
Turkey
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Demirbaş, N., Tosun, D. (2005). Türkiye'de tarımın sanayi ile entegrasyonu, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 27-34.
Abstract: Ülkelerin ekonomik gelismeleri için, ekonominin temelini olusturan tarım ve sanayi sektörlerinin birbiriyle entegre olması ve birbirine paralel olarak gelisme göstermesi gerekmektedir. Tarım sanayi entegrasyonu sadece ülkelerin gelismesi açısından degil, aynı zamanda üreticiler ve tarıma dayalı sanayiler açısından da bir çok avantaj saglamaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de de tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalar önem arz etmektedir. Bu uygulamaların basında, sözlesmeli tarım ve kooperatiflesme gelmektedir. Ancak, Türkiye'de tarımın sanayiye entegrasyonunda tarımsanayi politikaları ile ilgili genel nitelikli sorunlarla birlikte, alt sektörler itibariyle ve entegrasyon sekilleri açısından da bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalısmada, tarım sanayi entegrasyonunun saglanmasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerileri degerlendirilmistir.
Agriculture and industry have to integrate with each other and progress mutually, in order to help a country's economic development. In addition, the integration of agriculture to industry has a lot of advantages for the producers and manufacturers. For these reasons, the applications of integration of the agriculture and industry are also very important inTurkey. Contracted farming and cooperativization are the most common applications of the integration. However, there occur some problems both general ones about the agriculture and industry's integration in Turkey with respect to agriculture-industry policies, to sub sectors and to integration forms. Therefore in this paper, problems arised in enhancing agriculture and industry's integration and suggestions to solve them, are evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2423
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ndemirbas.pdfMakale Dosyası119.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.