Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2422
Title: Aydın ovası koşullarında yüzey sulama yöntemi ile sulanan pamuğun su tüketimi
Other Titles: Evapotranspiration of surface ırrigated cotton under Aydın plain conditions
Authors: Dağdelen, Necdet
Yılmaz, Ersel
Durdu, Ö. Faruk
TR2802
TR148364
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Pamuk
Bitki Su Tüketimi
Bitki Katsayısı
Cotton
Evapotranspiration
Crop Coefficient
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dağdelen, N., Yılmaz, E., Durdu, F. Ö. (2005). Aydın ovası koşullarında yüzey sulama yöntemi ile sulanan pamuğun su tüketimi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 21-26.
Abstract: Aydın ovası kosullarında 2003 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalısmada, yüzey sulama (kapalı karıklarda göllendirme) yöntemi ile sulanan pamuk bitkisinin 10'ar günlük dönemler için ölçülen su tüketimi degerleri 8 ayrı yöntemle (FAO 56 Penman-Monteith (FAO56-PM);1996 Kimberley Penman (1996-KPEN); Orjinal Penman (PEN-ORJ); Penman (FAO 24 modifikasyonu) (FAO24-PN); Radyasyon (FAO modifikasyonu) (FAO24-RD); Blaney-Criddle (FAO modifikasyonu) (FAO24-BC); Hargreaves (HAR); Priestley-Taylor (PRS-TYLR) tahmin edilen degerler ile karsılastırılmıstır. Bu yolla pamuk için sulama zamanının planlanmasında kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi tahmin yöntemi belirlenmeye çalısılmıstır. Sonuçta, pamuk su tüketimi tahmininde Priestley-Taylor yönteminin daha saglıklı sonuç verdigi belirlenmis ve bu yönteme iliskin bitki katsayısı (k ) egrisi hazırlanmıstır.
Cotton were irrigated by furrow irrigation method between the years of 2003-2004 inAydın plain and the decade evapotranspirations were measured and compared with the values calculated by 8 different prediction methods (FAO56 Penman-Monteith (FAO56-PM);1996 Kimberley Penman (1996-KPEN); Orginal Penman (PEN-ORJ); Penman (FAO 24 modification) (FAO24-PN); Radiation (FAO modification) (FAO24-RD); Blaney-Criddle (FAO modification) (FAO24-BC); Hargreaves (HAR) ve Priestley-Taylor (PRS-TYLR) of referance evapotranspiration. By this way, the most suitable estimating method of evapotranspiration which could be used for irrigation scheduling of cotton was tried to determing.As a results, it was found that the most suitable method was Priestley-Taylor and the crop coefficient curve was prepared for this method.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2422
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ndagdelen.pdfMakale Dosyası85.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.