Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2421
Title: Aydın yöresinde yetiştirilen çileklerde farklı kalsiyumlu gübrelerin verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on effects of different calcium fertilizers on yield and quality of strawberry grown in Aydın
Authors: Kılıç, İlkay
Seferoğlu, Saime
TR148366
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Keywords: Çilek
Kalsiyum Nitrat
Kalsiyum Sülfat
Calne
Verim
Kalite
Strawberry
Calcium Nitrate
Calcium Sulphate
Yield
Quality
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Kılıç, İ., Seferoğlu, S. (2005). Aydın yöresinde yetiştirilen çileklerde farklı kalsiyumlu gübrelerin verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 87-94.
Abstract: Bu çalısmada çileklerde farklı kalsiyumlu gübrelerin (kalsiyum nitrat, kalsiyum sülfat ve calne) verim ve kaliteye etkileri arastırılmıstır. 2001-2002 çilek sezonunda Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yetistirilen çileklerde farklı kalsiyumlu gübrelerin verim ve kaliteye etkilerinin arastırıldıgı bu çalısmada materyal olarak, bölgede yogun bir sekilde üretimi yapılan Ca'a oldukça duyarlı 'Camarosa' çesidi seçilmistir. Denemede, kalsiyum nitrat, kalsiyum sülfat ve calne gübrelerinin toprak, bitki ve meyve kalite kriterleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Çalısma parseli büyüklügü 8.8m olan kontrol de dahil her uygulama için dört tekerrürlü olmak üzere toplam on altı deneme parseli kurulmus ve bu deneme parsellerine önceden belirlenen miktarlarda denemede esas alınan gübreler (kalsiyum nitrat 264 gr/m , kalsiyum sülfat 220 gr/m ve calne 149.6 gr/m ) tabana gübre olarak verilmistir. Denemenin sürdügü sekiz ay boyunca (Eylül, Ekim, Kasım, Ocak, Subat, Nisan, Mayıs, Haziran) her ay olmak üzere toprak ve yaprak örnekleri alınmıs, bitki meyveye yattıgı dönemden sonraki üç ay boyunca da (Nisan, Mayıs, Haziran) her hafta hasat sonuna kadar meyve örnekleri alınmıstır. Alınan toprak örneklerinde; deneme baslamadan önce %kireç (CaCO3),%toplam eriyebilir tuz,%organik madde daha sonra her ay pH, Ca ve Mg, yaprak örneklerinde; K, Ca, Mg ve Na, meyve örneklerinde ise;her hafta verim alınmıs, meyve maksimum ve minimum enleri, meyve sitrik-malik asit miktarları, meyve eti sertligi, meyve rengi, meyve suyu pH'sı ve ortalama meyve agırlıgı belirlenmistir. Yapılan bu çalısma sonucunda; tüm analiz sonuçlarından elde edilen degerlere varyans analizi yapılmıs, toprak ve yaprak örneklerinde uygulamalara ve aylara göre istatistiksel olarak bir fark belirlenirken, meyve örneklerinde bu fark istatistiksel olarak önemsiz çıkmasına ragmen uygulamalara ve aylara göre degisim göstermistir. Sonuç olarak da, yapılan kalsiyum nitratlı gübrelemenin kalsiyum sülfat ve calne'ye göre daha etkili oldugu sonucu ortaya çıkmıstır.
This study was carried out to determine of effects of different calcium sources (calcium nitrate, calcium sulphate and calne) on yield, quality and chemical composition field grown strawberry. Experiment was carried out in farmer conditions in Sultanhisar-Aydin. For this purpose, Ca-sensitive cultivar Camarosa which is grown widely in the area was planted in field according to randomized block design with 4 repeated. Each plot consists of 8.8m . Experiment consists of 2 blocks and 16 plots. Different calcium sources were treated to soil before planting with amounts of 264 g calcium nitrate, 220 g calcium sulphate and 149.6 g calne per m . Soil and leaf sampling were done monthly during the experiment period (between September 2001 and June 2002). Fruit sampling were made during the last 3 months (between April 2001 and June 2001) of the experiment. In addition yield were determined. In the soil samples CaCO3 (%), EC, organic matter (%), pH, Ca andMganalyses were done. While K, Ca, Mg, and Na were determined in the leaf samples, fruit sizes, citric and malic acit contents , firmness, color, pH, and average weight were determined in the fruit samples. Analysis of variance procedures were performed for soil and leaf analyses results, yield and fruit quality properties. According to the results, different Ca sources affect soil and leaf analyses results significantly . However fruit parameters are not affected in the same extent. Calcium nitrate is determined as the most effective source with calcium which might be used as fertilizer and followed by calcium sulphate and calne, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2421
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ikilic.pdfMakale Dosyası108.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.