Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2419
Title: Japon grubu (Prunus Salicina L.) bazı erik çeşitlerinin Aydın yöresindeki gelişme durumlarının belirlenmesi
Other Titles: The determination of growing performances of the some purune cultivars (Prunus Salicina L.) in Aydın ecological conditions
Authors: Bilgü, Görkem
Seferoğlu, Güner
TR8101
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Japon Eriği
Aydın Ekolojisi
Gelişme Özellikleri
Purune Cultivars (Prunus Salicina L.)
Growing Performances
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Bilgü, G., Seferoğlu, Gü. (2005). Japon grubu (Prunus Salicina L.) bazı erik çeşitlerinin Aydın yöresindeki gelişme durumlarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 95-100.
Abstract: Bu çalısma bazı Japon erigi çesitlerinin ( Obilnaja, Black Diamond, Fortune, Autumn Giant ve Queen Rose) Aydın ekolojisindeki gelisme durumlarını saptamak amacıyla 2003-2005 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülmüstür. Obilnaja çesidi ( 2004 yılında 15 Haziran, 2005 yılında 23 Haziran ) en erken hasat edilen çesit olmustur. En geç hasat edilen çesit 26 Temmuz tarihi itibariyle Fortune çesididir. Ilk deneme yılındaki verim 7,085 kg/agaç (Black Diamond) ile 0,680kg/agaç (Queen Rose ) arasında olurken, ikinci yıldaki verim 22,216 kg/agaç (Black Diamond) ile 12,612 kg/agaç (Queen Rose ) arasında saptanmıstır. Meyvesi en iri çesit 2004 yılında 49,80 gr ile Queen Rose olurken,meyvesi en küçük çesit 38,56 gr ile Obilnaja olmustur.2004 yılında en yüksek kuru madde miktarı % 17,5 ile Black Diamond çesidinde, denemenin ikinci yılında ise % 18,2 ile Fortune çesidinde tesbit edilmistir. Denemeye alınan çesitlerden gövde kesit alanına düsen ortalama verimler sırasıyla Black Diamond, (0,9964 kg/cm ), Obilnaja (0,365 kg/cm ) Queen Rose (0,356 kg/cm )çesitlerinde saptanmıstır.
In both years, Obilnaja was harvested first ( 15 June in 2004, 23 June in 2005). Black Diamond and Queen Rose reached fruit maturity on 12 July in 2004. On the other hand, in 2005 Black Diamond reached fruit maturity one week earlier than 2004. However, Obilnaja was harvested on 12 July 2005, similar to 2004. The lastest fruit maturity was observed in Fortune on July.. Based on pomological analyses, in first year while yield was second year, yield was varied from 22,16 kg/tree to 12,612 kg/tree in the second year. In 2004, Queen Rose had the biggest fruit with 49,80 g., but Obilnaja had the smallest fruit with 38,36 g. In 2005, similar to the first experimental year, Queen Rose had the biggest fruit, with 37,02 g., while Obilnaja had the smallest fruit with 13,76 g. In the first year of the experiment fruit flesh firmness changed between 4,410 and 3,843 kg/cm for Black Diamond and Queen Rose respectively. In the second year, It was found that fruit flesh firmness was 2,980 kg/cm for Black Diamond.White Black Diamond cultivar had the highest dry matter, %17,5, in the first year, Fortune cultivar had the highest dry matter, %18,2, in the second year. Obilnaja cultivar was the first rank with regard to acid (2,85-2,81 ) based on pH value. The average mean of cultivar for per yield was 0,9964 kg/cm for Black Diamond which was followed by Obilnaja with 0,365 kg/cm and Queen Rose with 0,356 kg/cm .
URI: http://hdl.handle.net/11607/2419
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gbilgu.pdfMakale Dosyası104.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.