Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2418
Title: Aydın ilinde incir üretiminin önemi ve kuru incir üretim faaliyetinin ekonomik analizi
Other Titles: İmportance of fig production and economic analysis of dried fig production farming in Aydın province
Authors: Çobanoğlu, Ferit
Armağan, Göksel
Kocataş, Hilmi
Şahin, Berrin
Ertan, Birgül
Özen, Mesut
TR114962
TR14212
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Keywords: Kuru İncir
Avrupa Birliği
Ekonomik Analiz
Dried Fig
European Union
Economical Analysis
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Çobanoğlu, F., Armağan, G., Kocataş, H., Şahin, B., Ertan, B., Özen, M. (2005). Aydın ilinde incir üretiminin önemi ve kuru incir üretim faaliyetinin ekonomik analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 35-42.
Abstract: Kuru incir, Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Dünya kuru incir üretiminin dörtte birini ve kuru incir dıs ticaretinin yarıdan fazlasını Türkiye karsılamaktadır. Türkiye kuru incir üretiminin önemli bir bölümünüAydın ili saglamaktadır. Bu çalısmada, Türkiye veAydın için incirin önemi ortaya konduktan sonra,Aydın ilinde kuru incir üreticilerinin durumu, üretim faaliyetlerinden elde ettikleri brüt üretim degerleri, degisken masrafları ve brüt marj degerleri belirlenmistir. Ayrıca tüketici saglıgını korumayı ve yüksek düzeyde gıda güvenligini ön plana çıkaran Avrupa Birligi gıda politikası çerçevesindeAydın ili incir üreticilerinin durumu ortaya konmaya çalısılmıstır. Aydın ili kurutmalık incir plantasyonlarında ortalama incir arazisi genisligi 32.33 daa, ortalama parsel sayısı ve büyüklügü sırasıyla 4.19 adet ve 7.37 daa olarak belirlenmistir. Genel olarak degisken masrafların %34.60'ını hasat, %28.31'ini toprak isleme,%11.84'ünü ilek ve ilekleme masrafları olusturmaktadır. Kuru incir ihracatının %70-75'iAvrupa Birligi ülkelerine yapılmaktadır. Bu ülkelere ihracatın sürdürülebilirligi ve alternatif pazarların olusturulması açısından, üreticiden tüketiciye kadar olan asamalarda uluslararası standartlara uygun olarak temizlik ve hijyen kosullarına dikkat edilmelidir.
Dried fig is first degrees among Turkey's traditional export products. Turkey is produced a quarter of dried fig production and a half od dried fig foreign trade in the world. By the wayAydın province is provided main part of Turkey's dried fig production. In this study, after establishing importance od fig subsector for agricultural economy ofAydın and Turkey,. it had been determined that how is present state od dried fig farmers and gross production values, variable expenses and gross margin values of which is obtained by dried fig farmers from the fig production activities. In addition, it could be determined to present state of fig producers in Aydın province by framework European Union food policies which is considered protection of consumer health and high levels food safety. It had been determined that average fig orchard acreage, average plots number and acreage are 3.233 ha (32.33 daa), 4.19 and 0.737 ha (7.37 daa) in dried fig fig plantations inAydın province. In general, it was determined that harvest, soil plowing, caprifig and caprifigation expenses were consisted of 34.60%, 28.31%, 11.84% of total variable expenses, respectively. 70-75% of total fig exportation is carried out to European Union countries. It should be maintened by good and farming conditions with harmonious international sanitation starndarts from producer to consumer by framework of maintaining sustainable export to those countries and consisting of alternative markets.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2418
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fcobanoglu.pdfMakale Dosyası118.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.