Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2417
Title: Bazı ileri makarnalık buğday hatlarının tarımsal özellikleri üzerine araştırmalar
Other Titles: A research to determine agronomic traits of some advanced durum wheat lines
Authors: Sözen, Elif
Yağdı, Köksal
TR23040
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Makarnalık Buğday
Tarımsal Özellikler
Verim
Korelasyon
Durum Wheat
Agronomic Traits
Yield
Correlation
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Sözen, E., Yağdı, K. (2005). Bazı ileri makarnalık buğday hatlarının tarımsal özellikleri üzerine araştırmalar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(29, 51-57.
Abstract: Bu arastırma, Bursa kosullarında gelistirilmis ileri kademede bazı makarnalık bugday hatlarının agronomik özellikleri ile bu özellikler arası iliskilerin saptanması amacıyla yürütülmüstür. Çalısmada bitki materyali olarak kullanılan 10 ileri hat ve 1 kontrol çesit üzerinde tane verimi basta olmak üzere bitki boyu, basak boyu, basakçık sayısı, basakta tane sayısı, basakta tane agırlıgı, 1000 tane agırlıgı, m²'de basak sayısı gibi özellikler arastırılmıstır. Arastırmada saptanan bulgular iki yıllık ortalama degerler üzerinden incelendiginde, genotiplerin bitki boyu degerlerinin 80.2-89.8 cm, basak boylarının 6.5-7.8 cm, basakçık sayılarının 18.3-20.9 adet, basakta tane sayısı degerlerinin 33.8-44.4 adet, basakta tane agırlıklarının 1.65- 2.17 g, 1000 tane agırlıklarının 42.80-48.80 g,m 'de basak sayılarının 383.8-429.0 adet, dekara tane verimi degerlerinin 385.75-525.05 kg/da arasında degistigi saptanmıstır. Hatlar içerisinde, Gökgöl/Amasya-27, Gökgöl/Çanakkale-52, Gökgöl/Erzincan-27 ve Gökgöl/Atseke-34 sırasıyla 525.05, 523.55, 504.35, 513.20 kg/da olan yüksek verim degerleri ile ümit var hatlar olarak degerlendirilmislerdir. Çalısmada, basakçık sayısı ile basakta tane sayısı ve basakta tane agırlıgı arasında, basakta tane sayısı ile basakta tane agırlıgı, basakta tane agırlıgı ile 1000 tane agırlıgı, m²'de basak sayısı ile verim arasında pozitif korelasyon degerleri elde edilmistir.
This research was conducted to determine agronomic traits of some advanced durum wheat lines and correlations between these traits improving in Bursa conditions. In this study, grain yield, plant height, spike lenght, spikelet number/spike, seed number/spike, seed weight/spike, 1000 kernel weight, spike number/m² were investigated over 10 advanced lines and 1 control variety, used as plant material. When the determined values were investigated over two years means; ıt's found out that the values are changed in genotypes between 80.2-89.8 cm in plant height,6.5-7.8 cm in spike lenght,18.3-20.9 in spikelet number per spike,33.8-44.4 in seed number per spike,1.65- 2.17 g in seed weight per spike, 42.80-48.80 g in 1000 kernel weight, 383.8-429.0 in spike number/m , 385.75-525.05 kg/da in grain yield. The yields of Gökgöl/Amasya-27, Gökgöl/ Çanakkale-52, Gökgöl/Erzincan-27 and Gökgöl/Atseke-34 lines had 525.05 kg/da, 523.55 kg/da, 504.35 kg/da, 513.20 kg/da respectively so these lines was determined promising lines. In this study, positive correlations was obtained between spikelet number/spike and seed number, seed weight/spike; seed number/spike and seed weight/spike; seed weight/spike and 1000 kernel weight; spike number/ m² and grain yield.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2417
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esozen.pdfMakale Dosyası902.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.