Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2416
Title: Seleksiyon ile belirlenmiş kestane genotiplerinin morfolojik, fenolojikve biyokimyasal özellikleri
Other Titles: Morphological, phenological and biochemical properties of selected chestnut genotypes
Authors: Ertan, Engin
Kılınç, Saadet Sevil
TR148287
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Kestane
Seleksiyon
Genotip
Morfolojik
Fenolojik Ve Biyokimyasal Özellikler
Chestnut
Selection
Genotype
Morphological
Phenological And Biochemical Properties
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ertan, E., Kılınç, S. S. (2005). Seleksiyon ile belirlenmiş kestane genotiplerinin morfolojik, fenolojikve biyokimyasal özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 67-77.
Abstract: 2001 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalısma Aydın ili Nazilli ilçesi kestane plantasyonlarında, üstün özellikleri ile seçilmis olan altı kestane genotipinin özelliklerinin ortaya konulması amacıyla gerçeklestirilmistir. Seleksiyon çalısması sonucunda tartılı derecelendirme yöntemi ile en yüksek puanı alarak seçilmis bulunan altı kestane genotipinin, morfolojik, fenolojik ve biyokimyasal özelliklerine ait veriler üç yıllık ortalamalar halinde verilerek, daha sonra yapılacak adaptasyon ve çesit tescil çalısmalarına bir alt yapı olusturulması amaçlanmıstır.
This study was conducted for the aim to put forward six chestnut genotypes selected for higher properties in chestnut plantations inAydin province Nazilli district among 2001 and 2004.As a result of this selection study, the data of morphological, phonological and biochemical properties obtained from three-year average were given for six chestnut genotypes selected through obtaining the highest point using weighted ranking method. These results will be targeted to establish a foundation for future adaptation and cultivar registration studies.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2416
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eertan.pdfMakale Dosyası243.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.