Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2415
Title: Su kullanıcı örgütlerince belirlenen sulama ücretleri ile kullanılan sulama suyu biri maliyeti arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on relation between unit cost of the ırrigationwater used andwater charges determined by water user association
Authors: Koç, Cengiz
Dağdelen, Necdet
Yılmaz, Ersel
Özdemir, Köksal
TR2802
TR148364
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Aydın Ovası
Sulama Birliği
Sulama Suyu Maliyeti
Sulama Ücreti
Aydın Plain
Water User Association
Cost Of İrrigation Water
Water Charge
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Koç, C., Dağdelen, N., Yılmaz, E., Özdemir, K. (2005). Su kullanıcı örgütlerince belirlenen sulama ücretleri ile kullanılan sulama suyu biri maliyeti arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 59-65.
Abstract: Gelismekte olan ülkeler kadar gelismis ülkeler de sulama ücretlerinin uygun seviyesi ve su ücretleri için kullanılacak araçları belirlemede uzlasma saglayamamıstır. Suyun fiyatı, su kayıplarını azaltma, sulama kurumunun finansmanı ve sulama yatırımlarından yararlananların geri ödemesi gibi farklı amaçları içerebilmektedir. Bir çok ülke artan nüfus baskıları ve su kıtlıgını içeren sulama suyu düzenlemelerinde baslıca araç olarak sulama ücret yöntemlerini kullanmaktadır. Dogru fiyatları olusturma suyun etkin olarak tahsisatında arzu edilen bir durumu olusturmaktadır.Ancak, bunun nasıl yerine getirilecegi tartısmakonusudur. Bu çalısmada;Aydın Ovası Sulama Birligi tarafından bitki desenine baglı olarak birim sulanmıs alan yöntemi temel alınarak belirlenen sulama ücretleri ile sulama sebekesine saptırılan sulama suyunun birim maliyeti göz önüne alınarak hesaplanan sulama ücretleri arasındaki iliski arastırılmıstır. Incelenen yıllarda, Aydın sulama sebekesi yerçekimsel ve pompaj sulama alanlarında bitki desenine baglı olarak sulanmıs alan yöntemi ile belirlenen sulama ücretleri, birim su maliyetine göre hesaplanan sulama ücretleri ile örtüsmemektedir. Özellikle, pompaj sulama alanlarında sulama birligi tarafından belirlenen sulama ücretleri olması gerekenin altında gerçeklesmistir. Bu neden ile Aydın Ovası sulama birligi, sulama ücretlerini belirlerken bitki desenine baglı olarak bitkinin birim alan su kullanımı ile suyun birim maliyetini temel alarak hesaplanan sulama ücretlerini kullanmalıdır.
In developed as well as developing countries, there is disagreement regarding the appropriate means by which to price water and appropriate level of water charges. The pricing of water may involve different objectives, such as cost recovery, financing the irrigation agency or reducing wastage of water. In addressing water scarcity and increased population pressures many countries are adopting water-pricing mechanisma as their primary means to regulate water consuption. Getting prices right is seen as a desirable way to allocate water efficiently, but how to accomplish tho remain a debatable issue. In this study, it was investigated in relation to between water charges based on the method unit irrigation area, depending on the kind of crops irrigated by Aydın Plain Irrigation Associtiation (APIAs) and the water charges calculated according to unit water cost of the irrigation water diverted the network. The water charges determined by the APIA , according to unit irrigation area, depending on the kind of crop irrigated in gravitation and pump irrigation area of the Aydın Plain irrıgation network are not to compete with the water charges calculated to the unit water cost. Particularly, the water charges determined by the APIAs in the pump irrigation areas are fairly lower than the charges calculated to unit water cost; however, while the charges are determined by APIAs, the water charges based on the unit square water use of crops, depending on the kind of the crops and unit water cost are to be used.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2415
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ckoc.pdfMakale Dosyası128.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.